นักวิชาการติงห้ามขายแอลกอฮอล์ทั้งจังหวัด ไม่ช่วยลดโควิด-19 ระบาด ส่งผลสวนทางให้คนเคลื่อนที่

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้มีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดขึ้น ผู้ว่าราชการบางจังหวัดออกคำสั่งห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ถึง 16 เมษายน 2563 หวังลดการแพร่ระบาด เช่น จังหวัดสกลนคร โดยหากฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี – ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ปี 2558 อย่างไรก็ตาม มีความเห็นอีกด้านว่า การห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาจทำให้คนเคลื่อนที่ ออกไปซื้อข้ามจังหวัดได้ จนอาจส่งผลกระทบซ้ำเติมสถานการณ์มากยิ่งขึ้น

นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ นักวิชาการและผู้อำนวยการบริหารสมาคมผู้ค้าปลีกไทย บอกว่า การงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาจจะไม่ช่วยลดปัญหาการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจาก พฤติกรรมของนักดื่ม ต้องออกไปหาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตในจังหวัดใกล้เคียงยังไม่มีการห้ามจำหน่าย

ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมผู้ค้าปลีกไทย


จึงอยากให้ทางภาครัฐทบทวนมาตรการ ให้สามารถจำหน่ายได้เหมือนเดิมตามเวลาที่กำหนดไว้ตามเดิม ตั้งแต่เวลา 11.00-14.00 น. และ เวลา 17.00 – 00.00 น. แต่ต้องเน้นเรื่องให้ประชาชนมีวินัยในการดื่มแอลกอฮอล์ภายในบ้าน ไม่มีการจัดกลุ่มสังสรรค์ หรือมั่วสุ่ม เพื่อเป็นการหยุดเชื้อ-ช่วยชาติ และหากมีการฝ่าฝืนมีก็ควรมีการลงโทษเป็นแบบอย่าง เพื่อป้องกันการลักลอบการซื้อ รวมถึงการลักลอบการผลิตเหล้าเถื่อนในช่วงนี้ด้วย

นายสมบูรณ์ แก้วเกรียงไกร นายกสมาคมสุราชุมชน บอกว่า การห้ามขายสุราทั้งร้านขายส่งและร้านขายปลีกทั่วไป น่าจะทำได้ยาก เพราะอาจมีการแอบไปซื้อที่โรงผลิตเหล้า หรือถ้ามีมาตรการสั่งปิดโรงผลิตเหล้าเบียร์ หรือห้ามนำเข้าจากต่างประเทศมาขายด้วย จะทำให้เกิดกลุ่มผลประโยชน์ที่พยายามจะเข้ามาหากินกับ “สุราเถื่อน”

สมบูรณ์ แก้วเกรียงไกร นายกสมาคมสุราชุมชน

ส่วนตัวไม่แน่ใจว่าการห้ามร้านค้าทั่วไป หรือยี่ปั๊วขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะช่วยลดการชุมชมหรือพบปะกันได้ เนื่องจาก คนที่อยากเจอกัน สังสรรค์กัน ก็มีวิธีหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ตัวเองชอบมาได้อยู่ดี ขณะที่พวกคนในเมืองก็อาจจะใช้วิธีไปแอบซื้อเหล้า เบียร์ ไวน์ ในตลาดมืด หรือโรงเหล้ามาแอบปล่อยขายได้กำไรเพิ่มขึ้น หรือกลุ่มคนหาผลประโยชน์กักตุนสินค้าจากจุดตรงนี้ด้วย รวมถึงอาจจะมีผลกระทบในเรื่องการตั้งราคาขายแพงขึ้น ส่วนคนต่างจังหวัดในหมู่บ้าน อาจจะหันไปหาซื้อในโรงผลิตเหล้าชุมชนได้

นายธนากร คุปตจิตต์ นายกสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย เห็นด้วยกับมาตรการปิดสถานบันเทิงชั่วคราว แต่เห็นว่า การห้ามร้านขายส่งและร้านขายปลีกทั่วไปขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น่าจะทำได้ยาก เพราะอาจจะเกิดการเดินทางหาซื้อเพื่อมาดื่มกิน ทำให้มีการเคลื่อนที่ข้ามจังหวัด เกิดการแพร่ระบาดขึ้นตามมา นอกจากนี้ ยังอาจเกิดปัญหาลักลอบซื้อที่โรงผลิตเหล้า รวมไปถึงการลักลอบซื้อแอลกอฮอล์แบบหนีภาษีมาดื่มกินด้วย เกิดปัญหาเหล้าเถื่อนในที่สุด

ธนากร คุปตจิตต์ นายกสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย