ธนาคารออมสิน ออก “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน” ฉลองก้าวสู่ปีที่ 111

ฉลองก้าวสู่ปีที่ 111 ธนาคารออมสิน…เตรียมตัวให้พร้อม! พบกับเงินฝากดอกเบี้ยสูงแห่งปี ""เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน"" เปิดรับฝากเพียง 11 วันเท่านั้น ไม่อยากให้คุณพลาด แล้ววันที่ 1 เมษายน 2566 นี้ มาฝากกันที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 1 – 11 เม.ย. 2566

?อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได สูงสุด 5.99% ต่อปี
? เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.60% ต่อปี
? อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.36% ต่อปี
?ได้ดอกเบี้ยเต็มๆ ไม่เสียภาษี

เงื่อนไขการฝาก

  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
  • ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
  • เมื่อฝากครบ 11 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้
  • ไม่สามารถใช้สมุดฝากเงินประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน เล่มเดิมมาฝากเพิ่มได้

การคิดดอกเบี้ย / ผลตอบแทน

ระยะเวลาฝากอัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี (Step Up)
เดือนที่ 1 – 70.80
เดือนที่ 8 – 101.15
เดือนที่ 115.99
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย1.36
เทียบเท่าเงินฝากประจำ1.60

▶อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม > http://bit.ly/3zk7hSi

?เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด