ธนาคารออมสิน ชวนคนไทยวางรากฐานการเงินรับปีใหม่ ด้วย “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ดอกเบี้ยโดน ปลอดภาษี”

ย่างก้าวเข้าสู่ปีใหม่ สำหรับผู้มีนิสัยรักการออม และมีวินัยอย่างเคร่งครัดแล้ว จำนวนเงินออมของตัวเองในช่วงเวลาที่ผ่านมา ย่อมมีเพิ่มมากขึ้นตามเวลาที่หมุนเวียนไป  ทั้งนี้ การออม ถือเป็นบันไดขั้นต้น และเป็นทางเลือกการลงทุนขั้นพื้นฐานในการสร้างความสำเร็จตามเป้าหมายทางการเงินของแต่ละคนที่วางไว้   ไม่ว่าจะเป็นการออมเพื่อไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน,  การออมเพื่อเกษียณ, การออมเพื่อลงทุนเพิ่มรายได้  หรือ การออมเพื่อสะสมเงินไว้ใช้ซื้อสิ่งของหรือบริการตามที่ตัวเองต้องการ

ความสำคัญของ “การออม” คือ การสร้างวินัยทางการเงินให้กับผู้ออมเงินเอง จากการค่อยๆ ทยอยออมเงิน สะสมทีละเล็กทีละน้อย รอดูเงินออมของตัวเองเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป  ถือได้ว่าการออมเป็นรูปแบบที่มีความปลอดภัยและรักษาเงินต้นได้  มีระดับความเสี่ยงต่ำ แม้ว่าผลตอบแทนจากเงินออม เช่น เงินฝากเผื่อเรียก, เงินฝากประจำ จะไม่ได้สูงมากนักก็ตาม  แต่หากผู้ออมมีวินัยทางการเงินที่ดีแล้ว ก็จะสามารถเก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

การออม จึงเป็นการวางรากฐานการเงินที่ดี และมั่นคงให้กับตัวเอง เพื่อนำไปสู่ความมั่งคงทางการเงิน  และเดินหน้าสู่การมีอิสรภาพทางการเงินในที่สุด

“ธนาคารออมสิน”  จึงมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมการออมภาคประชาชน ซึ่งที่ผ่านมา ธนาคารออมสิน ได้มีการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม  มาโดยตลอด

ล่าสุด ออกผลิตภัณฑ์  “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ดอกเบี้ยโดน ปลอดภาษี*”  ส่งเสริมการออมต้อนรับปีใหม่  จำนวน 2 ประเภท  คือ

1. เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 0.35% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยเมื่อฝากครบ 4 เดือน

2. เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7 อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 0.45% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยเมื่อฝากครบ 7 เดือน

จุดเด่นของการออมเงินในบัญชีเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ คือ เป็นการเก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อผลตอบแทนไว้เป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต  ควบคุมการใช้เงินได้มากขึ้น สามารถเก็บออม และใช้จ่ายได้เมื่อต้องการ พร้อมยังได้รับผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจ กรณีผู้ออมเป็นบุคคลธรรมดา ก็จะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย อีกด้วย

ผู้มีคุณสมบัติที่สามารถเปิดบัญชีดังกล่าว  ทั้ง บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และ นิติบุคคลทุกประเภท เปิดให้รับฝากบัญชีเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษทั้ง 2 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 2- 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 นี้

หากสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม  สำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4  ที่ลิงค์   https://bit.ly/3HNXAxP   และเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7  ที่ลิงค์  https://bit.ly/3q7fMMW   หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115 และธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

สายออมเงิน ต้องไม่พลาดโอกาสดีๆในการเริ่มสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตัวเองครั้งนี้ !