ธนาคารออมสิน ชวนคนไทยฝากเงินวันออมแห่งชาติ รับฟรีกระปุกออมสิน

ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อสังคม พร้อมส่งเสริมการออมและสร้างวินัยการเงินกับกิจกรรม “ชีวิตวิถีใหม่ ต้องใส่ใจการออม” วันออมแห่งชาติ 2564

ชวนมาออมเงินเพื่อเก็บสะสมสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต และเป็นภูมิคุ้มกันยามฉุกเฉินในอนาคต เพียงฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ลงทะเบียนจองคิว ได้ตั้งแต่วันที่ 20-28 ตุลาคม 2564 รับกระปุกออมสินไปออมต่อ (1 สิทธิ ต่อ 1 กระปุก)

ลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าได้เลย ผ่าน 2 ช่องทาง

  1. เว็บไซต์ธนาคารออมสิน
  2. Line Official Account : GSB Society

และไปฝากเงินได้ที่สาขาที่ลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าไว้ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564

อ่านรายละเอียดและลงทะเบียนจองคิว ได้ที่ https://bit.ly/2ZaMUZp

ขั้นตอนการลงทะเบียนจองคิว