ธนาคารออมสินปล่อย “สินเชื่อสุขสันต์” เปลี่ยนสลากออมสินเป็นเงินแถมยังได้ลุ้นรางวัลและรับดอกเบี้ยเหมือนเดิม

? เมื่อสลากออมสินไม่ได้เป็นแค่เงินฝาก แต่ยังใช้เป็นหลักประกันขอกู้สินเชื่อได้อีกด้วย ขอกู้แล้ว สลากยังได้ลุ้นรางวัลและได้รับดอกเบี้ยเหมือนเดิม … พิเศษเฉพาะช่วงนี้ รับของสมนาคุณสุดคุ้ม!! ผลิตภัณฑ์​ดี ๆ แบบนี้ต้องรีบบอกต่อ … กับ สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ ?


? สุดคุ้มกับโปรโมชันพิเศษ เมื่อใช้สลากออมสินเปลี่ยนเป็นเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 66 – 31 พ.ค. 66 ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดรับของสมนาคุณ ไปเลย ?

 • วงเงินกู้ 500,000 บาท ถึง 999,999 บาท รับบัตร Gift Card Lotus มูลค่า 300 บาท ต่อราย (จำกัด 300 รายแรก)
 • วงเงินกู้ 1,000,000 บาทขึ้นไป รับบัตร Gift Card Lotus มูลค่า 500 บาท ต่อราย (จำกัด 200 รายแรก)
  ✅️ กู้ง่าย
  ✅️ อนุมัติไว
  ✅️ กู้ได้สูงสุด 95% ของมูลค่าสลากออมสิน
  ✅️ สลากออมสินยังได้ลุ้นรางวัลและได้รับดอกเบี้ยเหมือนเดิม

คุณสมบัติผู้กู้

 • บุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฏหมาย (กรณี สลากออมสินพิเศษของผู้เยาว์  ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม)
 • เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

เอกสารการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • หลักประกันการกู้เงิน (สลากออมสิน)

สนใจติดต่อที่ธนาคารออมสินสาขาเจ้าของทะเบียนสลาก
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม > http://bit.ly/3ztMgVp
? เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ?