ท่าเรือให้ชาวคลองเตยอยู่ฟรี อาคารพาณิชย์ลด 50% นาน 3 เดือน เยียวยาโควิด-19

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโควิด19 และภาครัฐได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพและรายได้ของประชาชนโดยเฉพาะ ในภาคแรงงาน รับจ้าง ตนได้สั่งการให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย-ผู้เช่าอาคารพาณิชย์ และ ประชาชนที่เช่าพื้นที่ของการท่าเรือเพื่อการอยู่อาศัย 

กทท.จึงได้ออกมาตรการลดค่าเช่าเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ได้แก่

  • ผู้เช่าอาคารพาณิชย์และร้านค้ารายย่อย มีจำนวนรวม 1,628 ราย โดยการ กทท.จะลดค่าเช่าลง 50 % เป็นระยะเวลา 3 เดือน คิดเป็นจำนวนเงิน 31,941,441 บาท
  • ผู้เช่าที่พักอาศัยในพื้นที่โดยรอบของ กทท. มีจำนวน 466 ครัวเรือน โดยยกเว้นค่าเช่าเป็นระยะเวลา 3 เดือน คิดเป็นจำนวนเงิน 365,754 บาท ซึ่งความช่วยเหลือในครั้งนี้คิดเป็นจำนวนเงินรวม 32,307,196 บาท

ทั้งนี้ มาตราการดังกล่าวจะเริ่มมีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้พี่น้องประชาชนและครอบครัว สามารถผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้