ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ และมาตรฐานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง บริษัทในกลุ่ม ซีพี ออลล์ และดำเนินธุรกิจด้าน E-Commerce จำหน่ายสินค้าผ่านทาง Omni Chanel เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การให้ความคุ้มครอง และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้กับลูกค้าของทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จึงนำระบบมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 Information Security Management System และ ISO/IEC 27701:2019 Privacy Information Management System จาก British Standard Institution (BSI) ซึ่งเป็นหน่วยงานมาตรฐานแห่งชาติของสหราชอาณาจักร มาใช้เพื่อให้ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ 24 Shopping เป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล

ล่าสุดบริษัทผ่านการรับรองมาตรฐาน จาก BSI โดย นายอำพา ยงพิศาลภพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด และคณะผู้บริหารรับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 และ ISO/IEC 27701:2019 จาก นายบุคลากร ใจดี General Manager Sale and Marketing บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย น.ส.อธิตานันท์ อภิธนทวีพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชี่ยน อินเทลลีเจนท์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาในการจัดทำมาตรฐานสากล เพื่อตอกย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของบริษัทในการดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ณ อาคารเดอะธารา ถนนแจ้งวัฒนะ