ทุกข์ปัญหา บ้านช่วยได้ กับ “สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน”

“บ้าน” คือ ที่อยู่อาศัย สำหรับใช้เป็นแหล่งพำนักพักพิง อาจจะเป็นอาคาร หรือ ห้องพัก   และสำหรับหลายคนแล้ว ให้ความหมายกับบ้านมากกว่า สิ่งปลูกสร้าง, ขนาดพื้นที่  แต่ยังเป็นทั้งความรัก ความผูกพัน และความทรงจำมากมายของคนที่อยู่อาศัยร่วมกันในบ้านหลังเดียวกัน

คนที่เป็นเจ้าของบ้าน  ย่อมมีความรู้สึกรัก ผูกพัน และต้องการรักษา “บ้าน” ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่มี ราคา และ มูลค่า สูงที่สุดของตัวเอง 

แม้ว่า การมี “บ้าน”  จะถือเป็นภาระและความรับผิดชอบที่ต้องแบกรับ แต่ในอีกด้านหนึ่ง  สินทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยนี้ สามารถช่วยเหลือและเป็นทางออกของปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงิน

ถ้าจะพูดว่า “ทุกข์ปัญหา บ้านช่วยได้” ก็ไม่ใช่สิ่งที่เกินความจริง  ด้วยเหตุนี้ ธนาคารออมสิน เข้าใจถึงทุกปัญหาทางการเงินที่หลายคนต้องเจอ จึงได้มีผลิตภัณฑ์อย่าง สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน” มาช่วยฮีลใจให้ผ่านทุกปัญหาไปได้

เพราะ สินเชื่อบ้านแลกเงิน เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่ช่วยเคลียร์ทุกปัญหาให้คลี่คลาย เพียงเปลี่ยนบ้านเป็นเงิน ด้วย “สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน” โดยที่บ้านยังอยู่ครบ

เพื่อนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ เช่น เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค) โดยที่ “บ้านยังอยู่”  เจ้าของและคนที่อยู่อาศัยในบ้าน ยังสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ตามปกติ

ด้วยวงเงินกู้งสุดถึง 10 ล้านบาท  กำหนดระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 30 ปี และพิเศษสุดกับอัตราดอกเบี้ย 6 เดือนแรก 3.99% (MRR-3.005%)

อย่าพลาด!  สินเชื่อที่จะช่วยให้เรา สามารถเผชิญหน้า และผ่านพ้นทุกปัญหา ด้วย สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน  เพราะ “ทุกข์ปัญหา บ้านช่วยได้”   

ผู้สนใจ ตรวจสอบคุณสมบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

1. เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน

2.มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี  กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป  ส่วนกรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ ต้องมีอายุงาน หรือดำเนินกิจการมาแล้ว ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

และจัดเตรียมเอกสารเพื่อการกู้ยืมให้พร้อม  แล้วยื่นสมัครสินเชื่อได้เลยตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครทางออนไลน์ เพียงคลิก https://bit.ly/3qGnfWh  หรือติดต่อที่ธนาคารออมสินได้ทุกสาขา

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือ GSB Contact Center โทร. 1115 และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.gsb.or.th และ Facebook: GSB Society