ทิสโก้ แจกฟรีหนังสือ “NCDs โรคร้ายที่คนไทย (อาจ) หนีไม่พ้น!”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มทิสโก้ ได้จัดทำหนังสือ “NCDs โรคร้ายที่คนไทย (อาจ) หนีไม่พ้น!” โดยรวบรวมองค์ความรู้ด้านการดูแลตนเองให้ห่างไกลโรค NCDs (คือ กลุ่ม “โรคไม่ติดต่อ” เรื้อรัง คือ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคและไม่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ แต่เป็นโรคที่เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ซึ่งจะมีการดำเนินโรคอย่างช้าๆ ค่อยๆ สะสมอาการอย่างต่อเนื่อง และเมื่อมีอาการของโรคแล้วมักจะเกิดการเรื้อรังของโรค) จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านอาหาร การพักผ่อนนอนหลับ และการออกกำลังกาย พร้อมแนวทางการรักษาและนวัตกรรมรักษา 8 โรค NCDs (ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคถุงลมโป่งพอง โรคอ้วนลงพุง และ โรคไขมันในเลือดสูง)

โดยคณะแพทย์ผู้มีประสบการณ์ยาวนาน ในแต่ละด้าน และรวบรวมรายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มโรค NCDs ทั้งจากโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน ด้วยความมุ่งหวังให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี

ดาวน์โหลดหนังสือ >> https://link.tisco.co.th/5RSijn