ทิพยประกันภัย โชว์ผลประกอบการ 3 ไตรมาส กำไรพุ่ง 1.6 พันล้านบาท

จับมือพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มช่องทางการตลาด-รุกตลาดดิจิทัล ควบคู่กับการดูแลสังคม

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TIP เปิดเผยถึง ผลการดำเนินงานประจำงวด 9 เดือน สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 ว่า มีกำไรสุทธิกว่า 1,610.04 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 2.68 บาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 13.91%

ปัจจัยที่สนับสนุนให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาจากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี สามารถทำเบี้ยประกันภัยรับรวมงวด 9 เดือนกว่า 16,579.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 3,187.57 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 23.80%  จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่เบี้ยประกันภัยรับรวมอยู่ที่ 13,391.98 ล้านบาท สำหรับเบี้ยประกันภัยรับจำนวน 16,579.55 ล้านบาท ประกอบด้วย เบี้ยประกันอัคคีภัย  เพิ่มขึ้น 6.23%  เบี้ยประกันภัยทางทะเลและขนส่ง เพิ่มขึ้น 47.06% เบี้ยประกันภัยรถยนต์ เพิ่มขึ้น 25.20%  และเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ด เพิ่มขึ้น 25.46%

ด้านฐานะการดำเนินงานของบมจ.ทิพยประกันภัย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ยังคงดำรงฐานะความมั่นคงและแข็งแกร่ง ด้วยสินทรัพย์รวม 41,359.49 ล้านบาท หนี้สินรวม 33,783.97ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 7,575.52 ล้านบาท

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทำให้ผลการดำเนินงานของ TIP ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ว่าแม้ตลอดปีที่ผ่านมาธุรกิจต้องเผชิญกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  แต่ TIPได้ปรับตัวเพื่อรองรับกับภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่วิถีใหม่มากขึ้น โดนออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าให้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้มากขึ้น

ที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดตัวกรมธรรม์ใหม่ “TIP Personal Cyber” หรือประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคล เพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคในสังคมยุคดิจิทัลที่ใช้จ่ายเงินผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น โดยกรมธรรม์ “TIP Personal Cyber” จะให้ความคุ้มครองธุรกรรมทางการเงินที่ใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ในกรณีที่เกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นการถูกขโมยข้อมูลส่วนตัว รหัสผ่านบนบัตรและนำไปใช้  รวมถึงกรณีถูกฉ้อโกงจากการซื้อของ หรือขโมยเงินผ่านช่องทางออนไลน์ และยังมีการประกันภัยไซเบอร์สำหรับองค์กร โดยบริษัทได้จับมือกับ บริษัท  ACIS Professional Center ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT )ที่มีชื่อเสียง  เพื่อร่วมกันปิดความเสี่ยง ทางไซเบอร์ให้กับลูกค้าองค์กร 

จากการออกแบบสินค้าและพัฒนาการให้บริการที่สอดคล้องต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี ล่าสุด TIP ยังได้รับเลือกจากสำนักงาน คปภ. รับรางวัลเกียรติยศ บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 จากงานประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards 2020) สะท้อนถึงการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ฐานะทางการเงินมั่นคง และธรรมาภิบาลเป็นเลิศ

ขณะเดียวกัน บมจ.ทิพยประกันภัย ได้ตระหนักถึงความเดือfร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 กระทบต่อราคาสินค้าเกษตรและรายได้ของเกษตรกร จึงได้จัดโครงการ “เกษตรเป็นสุข” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยมุ่งเน้นการ “เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย สลายความเสี่ยง” และทำให้เกษตรกรมีเงินเหลือเก็บเพื่อใช้ในการดำรงชีพมากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรนำผลผลิตทางการเกษตรมาแลกเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าหรือผลิตผลทางการเกษตรแล้ว ยังช่วยให้เกษตรกรได้รับความคุ้มจากการเสี่ยงภัยต่างๆ อีกด้วย

สำหรับแผนการดำเนินงานในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 นั้น จะยังคงเดินหน้าสานต่อนโยบายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ รวมทั้งการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้า ล่าสุดได้ร่วมกับบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดโครงการ TIP@pttstation ขยายจุดบริการอำนวยความสะดวกเพิ่มทางเลือก ให้ลูกค้าในการซื้อกรมธรรม์ ภายในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station เป็นต้น