ทิพยประกันภัย เพิ่มความคุ้มครองประกันโควิด ครอบคลุม Home Isolation และ Community Isolation

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19  ซึ่งมีจำนวนสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ส่งผลให้โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลไม่สามารถรองรับได้อย่างเพียงพอ ทำให้ผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากไม่สามารถเข้าไปรับการรักษายังสถานพยาบาลได้ โดยทางรัฐบาลได้มีแนวทางปรับการรักษาผู้ติดเชื้อ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ ซึ่งกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้ออกแนวทาง สำหรับรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เป็นแบบ Home Isolation หรือแบบ Community Isolation

ทั้งนี้เพื่อเป็นการดูแลแบ่งเบาภาระลูกค้าของบริษัทฯ  ตลอดจนสนองนโยบายของภาครัฐ ทิพยประกันภัย จึงได้เพิ่มความคุ้มครองลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ที่ครอบคลุมถึงการดูแลรักษาแบบ Home Isolation หรือแบบ Community Isolation โดยหากตรวจพบว่าผู้ทำประกันภัยโควิด-19 ซึ่งมีการดูแลรักษาแบบดังกล่าว และได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งแพทย์ผู้ดูแลรักษาเห็นสมควรให้ผู้ป่วยรายนั้นแยกกักตัวในที่พักหรือชุมชนได้อย่างเหมาะสม รวมถึงผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือกลับมาดูแลรักษาต่อ หรือกลับมาแยกกักตัวในที่พักต่อจนครบกำหนด

โดยกรณีกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ก็สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากวงเงินความคุ้มครองผู้ป่วยนอกตามความจำเป็นทางการแพทย์และที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ในกรมธรรม์ หรือกรณีตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) บริษัทฯจะดูแลค่ารักษาพยาบาล ตามความจำเป็นทางการแพทย์และที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ในกรมธรรม์ด้วยเช่นกัน

รวมถึงการจ่ายค่าชดเชยรายวันสำหรับผู้ติดเชื้อและอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในสถานพยาบาลแต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับ

โดยจะคุ้มครองกรณีมีเอกสารแสดงว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 และมีความจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในสถานพยาบาลตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขและความจำเป็นทางการแพทย์ แต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับ ซึ่งบริษัทฯจะจ่ายค่าชดเชยรายวันตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองค่าชดเชยรายวัน สูงสุด 14 วัน นับแต่วันที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในสถานพยาบาลแต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับ

ทิพยประกันภัยมีความห่วงใยและยังคงยืนยัน เราพร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ เพื่อให้ประชาชนคนไทย ได้รับความคุ้มครองที่ดีที่สุด และก้าวข้ามผ่านมหาวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามที่สายด่วน 1736 หรือ  Line OA : Dhipaya Insurance  และ FB : ทิพยประกันภัย