ทิพยประกันภัย เปิดตัว “#TIP เติมสุข” ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทางรายได้ จ่าย 3,000 บาทต่อเดือน

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย

เปิดตัวโครงการ “#TIP เติมสุข” ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผล กระทบทางรายได้ จากสถานการณ์โควิด-19 ดีเดย์ 11 เดือน 11 จ่าย 3,000 บาทต่อเดือน

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย เปิดเผยว่า บริษัทมีความห่วงใยผู้ที่ได้รับผลกระทบทางรายได้ จากวิกฤติโควิด-19 จึงได้เปิดโครงการ “#TIP เติมสุข” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการบรรเทาผลกระทบครั้งนี้ โดยจะเปิดรับสมัคร “TIP Digital Ambassador” เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ Tipinsure.com รายได้  3,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 3 เดือน กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11/11/63 – 12/12/63 หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม ลงทะเบียน/ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tipinsure.com  

สำหรับโครงการ “#TIP เติมสุข” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “TIP ปันสุข” ที่ต้องการสนองนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ออกมารองรับหลังวิกฤตโควิด-19 โดยโครงการ “TIP ปันสุข” ประกอบไปด้วย  4 ซีรี่ส์หลัก คือ เที่ยวปันสุข , เกษตรเป็นสุข , #TIP เติมสุข และ TIP อิ่มสุข ซึ่งช่วงที่ผ่านมาได้เปิดตัวซีรี่ส์  เที่ยวปันสุข เป็นซีรี่ส์แรก รองรับโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ  เราเที่ยวด้วยกัน โดยประชาชนสามารถเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยที่สามารถสร้างหลักประกันและความมั่นใจในการเดิ นทางท่องเที่ยว รวมถึง โครงการเกษตรเป็นสุข ที่ช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถกระจายผลผลิตทางการเกษตร โดยสามารถนำมาเเลกเป็นประกันภัยได้  และโครงการ TIP อิ่มสุข ซึ่งจะเปิดตัวโครงการเป็นลำดับต่อไป ต่อจากโครงการ “# TIP เติมสุข”

ทั้งนี้ โครงการ TIP ปันสุข สอดคล้องกับปณิธานของทิพยประกันภัยที่มุ่งมั่นในการช่วยเหลือและรับผิดชอบสังคมอย่างต่อเนื่องและตลอดไป