ทิพยประกันภัย เตรียมความพร้อมดูแลลูกค้า รับมือโควิด-19 รอบใหม่

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ได้กระจายวงกว้างมากขึ้น และมีการแบ่งพื้นที่ควบคุมตามความเสี่ยงของการแพร่ระบาด ทิพยประกันภัยจึงได้ออกมาตรการป้องกันและรับมือทั้งในสำนักงานใหญ่ และสาขา รวมถึงหน่วยงานที่ต้องออกไปดูแลลูกค้า เช่น ทีม TIP Smart Assist มีการใส่หน้ากากป้องกันตลอดเวลา ล้างมือทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับตัวลูกค้าและพนักงานเอง รวมถึงในสำนักงานต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร มาตรการทำความสะอาดสถานที่ทำงาน การเว้นระยะห่าง (Social Distancing หรือมาตรการ Work Form Home และมาตรการรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและพนักงาน ตลอดจนการให้บริการกับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ให้เกิดผลกระทบในการให้บริการ

นอกจากนี้ ทิพยฯ ยังได้อัพเกรดความคุ้มครองประกันภัยไวรัส Covid -19 ให้ตรงตามความต้องการและคุ้มค่า พร้อมมอบส่วนลดพิเศษให้แก่ลูกค้าที่ต่ออายุกรมธรรม์ สำหรับลูกค้าที่สนใจทำประกันภัยไวรัสโควิด-19 สามารถดูรายละเอียดและทำประกันได้ที่ www.tipinsure.com หรือโทร 1736 , สำนักงานสาขาทั่วประเทศ , ตัวแทนและนายหน้า , ธนาคารออมสิน , ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (เฉพาะช่องทางออนไลน์) และร้าน 7-11 ทุกสาขาทั่วประเทศ