ทิพยประกันภัย ออกกรมธรรม์ ‘ทิพยวัคซีน โควิด-19’ คุ้มครอง 1 ล้าน ฉลองครบรอบ 70 ปี

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทิพยประกันภัย เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเสริมความมั่นใจให้ประชาชนจากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 บริษัทได้ออกกรมธรรม์ประกันภัย “ทิพยวัคซีน โควิด-19” สำหรับกรมธรรม์ดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองและดูแลค่ารักษาพยาบาลหากเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 และต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน (IPD) หรือเกิดภาวะโคม่า (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) ซึ่งมี 2 แผนความคุ้มครอง และเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี ทิพยประกันภัย พิเศษสำหรับความคุ้มครอง แผนที่ 1 ราคาเพียง 70 บาท คุ้มครอง 500,000 บาท และ แผนที่ 2 ราคา 120 บาท คุ้มครอง 1,000, 000 บาท

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทิพยประกันภัย

นอกจากนี้สำหรับลูกค้าเดิมที่ถือกรมธรรม์ประกันโควิด-19 หรือ ลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ใหม่ของทิพยประกันภัยก็จะได้รับเพิ่มความคุ้มครองการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 เท่ากับทุนประกันภัยตามแผนที่ลูกค้าได้เลือกไว้ สุงสูดถึง 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ถือเป็นความห่วงใยและต้องการที่จะดูแลลูกค้า ประชาชนให้ได้รับความคุ้มครองอย่างดีที่สุดจากทิพยประกันภัย

สำหรับลูกค้าที่สนใจซื้อกรมธรรม์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.tipinsure.com หรือโทร 1736 และทิพยประกันภัยทุกสาขาทั่วประเทศ