ทิพยประกันภัย ส่งทีมลงพื้นที่จ.เชียงรายเร่งด่วน ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากพายุมู่หลาน

รายงานข่าว เปิดเผยว่า ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้ง ส์ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย ห่วงใยผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมหนัก ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย โดยส่งทีม TIP Smart Assist นำทีมโดย คุณโกสนธ์ พิศภา ผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมรถยนต์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนในเบื้องต้นหลังจากที่ระดับน้ำลดและสามารถเข้าพื้นที่ได้แล้ว โดยเข้าไปช่วยฟื้นฟูทำความสะอาด สถานที่อยู่อาศัย ร้านค้า ถนน และมอบน้ำดื่มให้กับผู้ได้รับผลกระทบ

สำหรับทีมสินไหมทดแทนได้ลงพื้นที่เชิงรุกเข้าสำรวจความเสียหายของลูกค้า ทั้งที่อยู่อาศัยและรถยนต์ทันที เพื่อดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับลูกค้า ให้สามารถมีทุนในการกลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องอีกครั้ง