ทิพยประกันภัย มอบชุด PPE และอุปกรณ์การแพทย์ ให้บุคลากรแพทย์รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับมือโควิด19

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยคุณบุญจิรา  โสตถิทัต   ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป, คุณชณิตพิณณ์ แก้วสวรรค์  ผู้จัดการส่วนสื่อสารการตลาด  ฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR  ทิพยประกันภัย  เป็นตัวแทน มอบชุด PPE (Personal Protective Equipment) พร้อมด้วยชุดอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล  ได้แก่ หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการติดเชื้อจากการดูแลรักษาผู้ป่วย  โดยมี รศ.นพ.พฤหัส  ต่ออุดม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  และ  คุณสุกัญญา  คุณกิตติ  หัวหน้างานการพยาบาลคัดกรองและรับผู้ป่วยใน   เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ