ทิพยประกันภัย มอบชุด PEE และอุปกรณ์ป้องกัน ให้รพ.ธรรมศาสตร์ฯ สู้โควิด-19

รายงานข่าว เปิดเผยว่า บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยคุณบุญจิรา โสตถิทัต ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นตัวแทนบริษัท มอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 อาทิเช่น ชุด PPE (Personal Protective Equipment) จำนวน 1,000 ชุด, ถุงมือยาง จำนวน 20,000 คู่ และหน้ากากอนามัย จำนวน 50,000 ชิ้น ให้แก่แพทย์
พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้อขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี
ผศ.นพ.ปรีดิ์ นิมนานนิตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและงบประมาณ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับมอบ ที่อาคารหม่อมราชวงษ์สุวพันธ์ ชั้น 1 รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เมื่อเร็วๆนี้