ทิพยประกันภัย คว้ารางวัล สินค้าและบริการกลุ่มประกันยอดเยี่ยมแห่งปี

รายงานข่าว เปิดเผยว่า บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติยศ ประเภทสินค้าและบริการกลุ่มประกันยอดเยี่ยมแห่งปี กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประกันภัยไวรัสโคโรนา หรือ Covid-19 ในงาน “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2020”

โดยรางวัลนี้ พิจารณาคัดเลือกจากสินค้าและบริการที่มีการวิจัยพัฒนาและการวางแผนการตลาดที่ดีเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ดีเยี่ยม และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค โดยผ่านการคัดเลือกขั้นต้นจากทีมบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล การให้คะแนนโดยการโหวตจากประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ รางวัลนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของผู้บริหารและพนักงาน ทิพยประกันภัย ที่ได้นำเสนอ Product ที่ตรงความต้องการของลูกค้า ประชาชน และทันต่อสถานการณ์

พิธีมอบรางวัล จัดขึ้นที่โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า บางกอก โดยมีนาย ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธี และดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทิพยประกันภัย เข้ารับรางวัลดังกล่าว