ทิพยนคร เงินด่วนมีประกัน พร้อมให้บริการ 14 จังหวัดในภาคอีสาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นครหลวงแคปปิตอล และ อะมิตี้ อินชัวร์รันซ์โบรคเกอร์ พร้อมให้บริการโครงการ “ทิพยนคร เงินด่วนมีประกัน ” ซ่ึ่งเป็นความร่วมมือในการให้หลักประกันที่มั่นคงและความอุ่นใจแก่ลูกค้าสินเชื่อของนครหลวงแคปปิตอล

นอกจากนี้ ยงัสามารถซื้อประกันภัยต่างๆ อาทิ ประกันรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ผ่านสาขาของนครหลวง 14 จังหวัดในภาคอีสาน ได้แก่ ขอนแก่น , ชัยภูมิ ,นครพนม , นครราชสีมา , บึงกาฬ , บุรีรัมย์ , มุกดาหาร , ร้อยเอ็ด , เลย , ศรีสะเกษ , สุรินทร์ , หนองคาย ,อุดรธานี และ อุบลราชธานี โดยลูกค้าที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นครหลวงแคปปิ ตอล จำกัด (มหาชน) โทร 02 – 000 7888