รู้ทันปากท้องกับตลาดหลักทรัพย์ : ทำเกษตร ใช้ต้นทุนสูง จริงไหม?

“รู้ทันปากท้อง” กับตลาดหลักทรัพย์ ตอน “ทำเกษตร ใช้ต้นทุนสูง จริงไหม?”

“อายักษ์” ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ผู้ก่อตั้งโรงเรียนปูทะเลย์มหาวิชชาลัย

กูรูสวนนาป่าน้ำ

บอกว่าทำเกษตรแบบต้นทุนน้อยก็มี

แต่ต้องสามัคคีช่วยกันทำ