ทำงานไม่มีความสุข หาทางออกยังไงดี

รู้ทันปากท้องกับตลาดหลักทรัพย์

ตอน ทำงานไม่มีความสุข หาทางออกยังไงดี

พระเมธีวชิรโสภณ เจ้าอาวาสวัดจากแดง พูดถึงปัญหาของคนที่กำลังเบื่องาน เห็นว่างานที่ทำอยู่ ทำแล้วไม่มีความสุข

ท่านแนะนำให้คิดว่า งานคือคุณค่าของชีวิต

จงรู้จักสร้างความภูมิใจในงาน และโอกาสที่ได้รับ