ทรีนีตี้ คว้ารางวัล Deal of the Year ด้านการระดมทุน จากงาน SET Awards 2020

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด รับรางวัลยอดเยี่ยม Deal of the Year ด้านการระดมทุน ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ให้กับ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) โดยมี คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ (ซ้ายสุด) ประธานกรรมการ   บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้ง คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้จำกัด และคุณสุธางค์ คนศิลป (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ร่วมรับมอบรางวัลจาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Awards 2020 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา