ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งข้อเท็จจริงสภาพการซื้อขายหุ้น OTO

รายงานข่าว เปิดเผยว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แจ้งข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 66 เกี่ยวกับสภาพการซื้อขายในหลักทรัพย์ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (OTO) ที่สภาพการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในระหว่างวันที่ 12-22 มิ.ย. 66 ว่า ราคาปรับลดลงมากเกิดจากการขายกระจุกตัวในกลุ่มบุคคล ทำให้เกิดการบังคับขาย (Force sell) ในเวลาต่อมา โดยสัดส่วน Short selling และ Program trading น้อยมาก นั้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอแจ้งข้อเท็จจริงว่าปริมาณการ Short selling และ Program trading ในช่วงวันที่ 23-26 มิ.ย. 66 ว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญไปจากช่วงก่อนหน้า สรุปดังนี้

ข้อเท็จจริง12-22 มิ.ย. 6623-26 มิ.ย. 66
การซื้อขายหลักทรัพย์ OTO
ราคาปรับตัวลดลง89.07% (จาก 16.2 เป็น 1.77 บาท)20.34% (จาก 1.77 เป็น 1.41 บาท)
เกิดจากการขายกระจุกตัวในกลุ่มบุคคล ช่วงแรก กระจุกตัว 30-50% ของปริมาณการซื้อขายในแต่ละวัน หลังจากนั้น กระจุกตัวต่อเนื่องจากการ Force sellกระจาย ผ่านการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยเป็นส่วนใหญ่    
Short selling0.005% ของปริมาณการซื้อขายไม่มี
Program trading1.60% ของปริมาณการซื้อขาย6.06% ของปริมาณการซื้อขาย
มาตรการกำกับการซื้อขายอยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1
ข้อมูลจากบริษัท OTO (แจ้งผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ)
ข่าวสำคัญไม่มีพัฒนาการสำคัญที่ส่งผลต่อสภาพการซื้อขายกรรมการลาออก 1 ท่าน (ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานกรรมการบริหาร)