ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เริ่ม 9 เม.ย. 67

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีมติเห็นชอบมาตรการต่างๆ ในการยกระดับการกำกับดูแลการขายชอร์ต และการใช้คอมพิวเตอร์ส่งคำสั่งซื้อขาย (Program Trading) เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น ความโปร่งใส และความเท่าเทียมให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งมาตรการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล คือ การเปิดเผยข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เป็นรายหลักทรัพย์ 

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเริ่มเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567 เป็นต้นไป (สามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่ www.set.or.th เลือกเมนูข้อมูลการซื้อขาย > ธุรกรรมขายชอร์ต > ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน)