ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยันพร้อมรับมือสถานการณ์โควิด-19 ทุกหน่วยเดินหน้าต่อเนื่องตามปกติ

ตลาดหลักทรัพย์

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เปิดเผยว่า กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีมาตรการรองรับผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างรอบคอบ และให้ความมั่นใจว่าตลาดหลักทรัพย์ (SET), ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (TCH) และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) จะเปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้อย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะการณ์ต่าง ๆ

ตลาดหลักทรัพย์ ได้ติดตามและประเมินสถานการณ์แบบใกล้ชิดตลอดเวลา และร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ประกอบการในตลาดทุน นอกจากนี้ ยังได้เตรียมแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) โดยมั่นใจว่าระบบซื้อขาย ระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ระบบงานหลักและระบบสนับสนุนต่าง ๆ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องตามปกติ 

นอกจากนี้ ยังมีการดูแลพนักงานด้านสุขภาพและความปลอดภัย และการรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการจัดแบ่งพนักงานให้ทำงานที่บ้าน โดยมีระบบสนับสนุนการทำงานที่บ้านอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) ลดความเสี่ยงและป้องกันการติดเชื้อ เพื่อให้การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูงสุดเหมือนตอนปกติ