ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนร่วมงาน “Green Economy: Next growth and survive” เดินหน้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) และ The Gold Standard Foundation จัดงาน “Green Economy: Next growth and survive” 🌿 เพื่อรับฟังวิสัยทัศน์ นโยบายจากรัฐในการมุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียว และรับฟังเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวคิดและรับทราบถึง โมเดลและรูปแบบนวัตกรรมทางสังคมที่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมไปพร้อมกัน รวมถึงการนำกลไกคาร์บอนเครดิตมาร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นตัวอย่างหรือกรณีศึกษาให้ภาคเอกชนร่วมขับเคลื่อนการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียว

โดยงานจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ที่หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนตอบรับร่วมงานได้ที่ https://forms.office.com/r/3FWjjkcu24?origin=lprLink ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567