ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ PwC ต่อยอดความรู้ให้ผู้ประกอบการเพื่อสังคม สอนทำงบการเงินอย่างง่าย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าต่อยอดความรู้การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม ผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ SET SE101: Online Offering เป็นปีที่ 4 ส่งเสริมความรู้สร้างศักยภาพการทำธุรกิจ โดยปีนี้จับมือกับ PwC ประเทศไทย ให้ความรู้ความเข้าใจการจัดทำงบการเงินอย่างง่าย 4 หัวข้อ ภายใต้แนวคิด “บัญชีง๊ายง่าย” ประกอบด้วย พื้นฐานบัญชีที่จำเป็น เรียนรู้เรื่องรายรับ รายจ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการเพื่อสังคมและผู้สนใจรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ เริ่ม 25 มกราคม 2567 ที่ www.setsocialimpact.com และ Facebook: SET Social Impact

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการในทุกระดับ รวมถึงผู้ประกอบการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise: (SE) ที่เป็นข้อต่อที่สำคัญในการสร้างและขยายผลลัพธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” โดยโปรแกรมการเรียนรู้ SET SE101: Online Offering มีเส้นทางการให้ความรู้ SE ตั้งแต่ในปีแรก ด้วยการปูพื้นฐานเรื่องการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม ทักษะการประกอบธุรกิจ ขยายผลสู่นวัตกรรมการสร้างความยั่งยืน และโมเดลธุรกิจเพื่อสังคม ด้วยเนื้อหาแบบ How-to ที่ SE สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

“ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา SET SE101: Online Offering ไม่เพียงแต่ได้รับความสนใจจาก SE แต่ยังครอบคลุมไปถึงวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายภาคสังคม รวมไปถึงอาจารย์ นิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ที่นำเนื้อหาไปเป็นสื่อการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาผู้ประกอบการเพื่อสังคม และปีนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความยินดีที่ได้ร่วมกับพันธมิตร PwC ประเทศไทย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี ร่วมกันพัฒนาเนื้อหาความรู้เรื่องบัญชีอย่างง่าย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ SE ที่ยังขาดทักษะความรู้ด้านบัญชีและวิธีทำงบการเงิน โดยเนื้อหาที่ร่วมกันจัดทำนั้นเป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้ทันที พร้อมเทคนิคตัวอย่างการลงงบการเงินที่ถูกต้องเพื่อเสริมความเข้าใจ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อว่า SET SE101: Online Offering ปีนี้จะช่วยส่งเสริมทักษะการทำธุรกิจของ SE ให้แข็งแกร่งมากขึ้น เพื่อขยายผลลัพธ์ทางสังคมต่อไป” นายภากรกล่าว

นายไพบูล ตันกูล หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี และหัวหน้าสายงานความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม PwC ประเทศไทย กล่าวว่า PwC ประเทศไทยให้ความสำคัญกับเป้าหมายและการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการสร้างความยั่งยืนให้สังคมและสิ่งแวดล้อมมาตลอด โดยเราได้ร่วมสนับสนุนการทำงานกับ SET Social Impact Platform มาเป็นปีที่ 2 ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้นำผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านบัญชีและภาษีแก่ SE ที่เข้าร่วมโครงการ SET Social Impact GYM 2023 และพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านพื้นฐานเกี่ยวกับบัญชี เช่น ความเข้าใจด้านรายรับ รายจ่าย การลงงบการเงิน เป็นต้น จึงได้ร่วมพัฒนาความรู้ผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ SET SE101: Online Offering 2024 ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินการอยู่ และหวังว่าโปรแกรมนี้จะได้รับความสนใจและเป็นประโยชน์ต่อยอดทักษะให้กับ SE

โปรแกรมการเรียนรู้ SET SE101: Online Offering 2024 ความรู้เบื้องต้นการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม ด้วยบัญชีอย่างง่าย ภายใต้แนวคิด “บัญชีง๊ายง่าย” มีทั้งหมด 4 หัวข้อ ได้แก่ “เรียนรู้…พื้นฐานบัญชีที่ SE ต้องรู้” “SE…กับบัญชีรายรับ” “SE…กับบัญชีรายจ่าย และต้นทุน” และ “SE…กับภาษีมูลค่าเพิ่ม” รับชมตอนแรก 25 มกราคม 2567 เป็นต้นไปที่ www.setsocialimpact.com ในเมนู impact program หรือ Facebook: SET Social Impact