ตลท.เผยสิบอันดับหุ้นดีปันผลเด่น น่าลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ออกบทวิเคราะห์ แนะนำลงทุนหุ้นปันผล โดยคัด 10 หุ้นดีปันผลเด่นมาให้เลือกลงทุน ดังนี้ ….

MODERN,SWC,LHK,KGI,MFC,

MBAX,PT,INCUTH ,PATA,AIT

stock

โดยตลาดหลักทรัพย์ได้เปิดข้อมูล ที่น่าสนใจว่า ปัจจุบันดอกเบี้ยเงินฝากประจำต่ำมากแค่ 0.25% – 1.85%ต่อปี ส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลก็ให้ผลตอบแทนแค่ 0.88%

แถมตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค.เป็นต้นไป สถาบันคุ้มครองเงินฝากจะคุ้มครองเงินฝากสูงสุด 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝากเงิน ต่อ 1 สถาบันการเงินเท่านั้น ทำให้ต้องบริหารจัดการเงินฝากเหล่านี้!!

ขณะที่พบว่า 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 53 – 62) พบว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้น จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นรวมกันสูงถึง 4.74 ล้านล้านบาท โดยปี 62 จ่ายเงินปันผลสูงถึง 610,768 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากปี 53

ตลาดหลักทรัพย์จึงเลือกหุ้นปันผลที่น่าลงทุน โดยใช้เกณฑ์คัดหุ้นปันผล(Dividend Universe ) ว่าต้องเป็นบริษัทที่มีกำไรสุทธิ-มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นบวก- จ่ายเงินปันผลต่อเนื่อง 5 ปี และมีคะแนนบรรษัทภิบาล (CG Score) อยู่ในระดับตั้งแต่ “ดี” ขึ้นไป

พบว่า มี168 บริษัท ที่เข้า
เกณฑ์ !! โดยบริษัทที่มี Dividend yield เฉลี่ย 5 ปี สูงสุด 15 อันดับแรก จ่ายปันผลได้สูงถึง 7.07% – 9.95% ต่อปี

ขณะที่บริษัทเหล่านี้ ยังให้ผลตอบแทนจากราคาหุ้นที่สูงขึ้น โดยมีข้อมูลว่าช่วง5 ปีที่ผ่านมาให้ผลตอบแทนรวมถึง 47.54%

ดังนั้นการลงทุนในหุ้นปันผลจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้มีเงินออมที่ต้องการลงทุนในระยะยาว!!