ตลท. จัดงาน Thailand Focus 2023 โชว์ความแข็งแกร่งของภาคธุรกิจและตลาดทุนไทย 23-25 ส.ค.นี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน “Thailand Focus 2023 : The New Horizon” ชูความโดดเด่นของบริษัทจดทะเบียนและศักยภาพการเติบโตในอนาคต โดยเชิญภาครัฐ ตลาดเงินตลาดทุน และผู้บริหารระดับสูงภาคธุรกิจ ร่วมเวทีเสวนาให้ข้อมูลจุดแข็งของประเทศและภาคเอกชนไทย การผลักดันกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นอนาคตของประเทศ ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยสู่บริบทใหม่แห่งการลงทุน โดยมีบริษัทจดทะเบียน 118 บริษัท ตอบรับเข้าร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนสถาบันจากทั่วโลก ระหว่าง 23-25 สิงหาคม 2566
ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า งาน Thailand Focus ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 17 ภายใต้แนวคิด “The New Horizon” ที่จะเปิดมุมมองใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนถึงศักยภาพของภาคเอกชนและตลาดทุนไทย โดยนำเสนอเนื้อหาที่ลงลึกในศักยภาพและโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมที่จะเป็นจุดขายใหม่ของประเทศ และนำมาสู่ความก้าวหน้าและความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและตลาดทุนไทย

“งาน Thailand Focus 2023 จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกและชี้ให้เห็นถึงโอกาสการลงทุนในตลาดทุนไทย โดยได้รับเกียรติจากนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวถึงแนวนโยบายการเงินที่สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันควบคู่ไปกับการดูแลความเสี่ยงในภาคการเงินของประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนจากภาครัฐ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงจากทั้งวงการธุรกิจและและตลาดทุน ทั้งในไทยและต่างประเทศ ที่จะมาให้ข้อมูลถึงบริบทใหม่ของตลาดทุนและภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ในความสนใจ เช่น การลงทุนของเอกชนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า การสร้างมิติใหม่ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ยังคงเป็นความหวังของประเทศ ตลอดจน soft power หรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ที่สะท้อนจุดเด่นของไทย รวมถึงการนำเสนอความโดดเด่นของบริษัทจดทะเบียนไทยในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ได้รับการยกย่องในระดับโลก นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทจดทะเบียน 118 แห่งจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมมาร่วมพบและให้ข้อมูลศักยภาพธุรกิจและทิศทางการเติบโตในอนาคตแก่ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกกว่า 200 ราย อีกด้วย” นายภากรกล่าว