ซื้อประกันภัยแล้ว ต้องแจ้งให้บริษัทประกันส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร เพื่อไม่พลาดใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

ทำอย่างไร ไม่ให้พลาดใช้สิทธิลดหย่อนภาษี จากเบี้ยประกันภัย ในปีภาษี 2563 สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ซื้อประกันสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ซื้อประกันชีวิต ประกันชีวิตแบบบำนาญ และประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรส ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะต้องแจ้งความประสงค์ให้กับบริษัทประกันชีวิต เพื่อให้บริษัทฯ นำส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันภัยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรมสรรพากร มิเช่นนั้นแล้วจะไม่สามารถใช้สิทธิฯ ได้เนื่องจากกรมสรรพากรกำหนดให้ผู้มีเงินได้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันภัย ต้องแจ้งความประสงค์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ นำส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันภัยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรมสรรพากร แจ้งความประสงค์คลิก : webmtl.co/3bwKcBh

ทางบริษัทฯ จึงขอยกเลิกการจัดส่งหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยรูปแบบกระดาษ ตั้งแต่ปีภาษี 2564 เป็นต้นไป และหากผู้เอาประกันภัย เคยแจ้งความประสงค์ต่อบริษัทฯ แล้ว ก็ไม่ต้องแจ้งความประสงค์อีกในปีภาษีปัจจุบัน

สามารถดูช่องทางการขอหนังสือรับรองคลิก : webmtl.co/3siV4IL.

หมายเหตุ:1. การใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร 2. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด

ที่มา เฟสบุ๊ค เมืองไทยประกันชีวิต