ซี.พี.กัมพูชา ร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในกัมพูชา

นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ และ บริษัท ซี.พี.กัมพูชา จำกัด นำโดยนายปรีดา จุลวงษ์ รองประธานกรรมการ ผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่คณะกรรมาธิการบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติกัมพูชา

เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน 19 จังหวัดของกัมพูชา โดยมีนายฮอง ซาเมือน รองประธานคณะกรรมาธิการบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติกัมพูชาและที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา