ซีพี-เมจิ คว้ารางวัล Thailand’s Best Managed Companies 2023 ปีที่ 2 ตอกย้ำผู้นำบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นเลิศ

บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ตอกย้ำความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมผู้ผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์ คว้ารางวัล Thailand’s Best Managed Companies 2023 จากดีลอยท์ (Deloitte) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ด้านการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นเลิศ ภายใต้แนวคิด ‘เพิ่มคุณค่าชีวิต’ (Enriching Life) ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ

นางสาวสลิลรัตน์ พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการ ซีพี-เมจิ กล่าวว่า บริษัทฯ สามารถคว้ารางวัลบริษัทยอดเยี่ยมในด้านการบริหารจัดการ Thailand’s Best Managed Companies เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน นับเป็นความสำเร็จจากความมุ่งมั่นสร้างการเติบโตให้ทุกประเทศและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยนำจุดแข็งด้านนวัตกรรม คุณภาพสินค้าและบริการขององค์กรไปพัฒนาตลาด ตลอดจนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม

“ซีพี-เมจิ รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอีกครั้ง ซึ่งยังคงเป็นอีกปีที่มีทั้งความท้าทายและโอกาส ในการสร้างการเติบโตของธุรกิจ บริษัทฯ ยึดมั่นเจตนารมณ์ขององค์กร ในการ ‘เพิ่มคุณค่าชีวิต’ ให้แก่ระบบนิเวศทางธุรกิจ พร้อมทั้งเดินหน้าคิดค้นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ด้านสุขภาพ ส่งเสริมคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำ เน้นย้ำคุณภาพในการผลิตและการบริหารภายในซึ่งเป็นกลางน้ำ และให้ความสำคัญกับคุณภาพปลายน้ำเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า” นางสาวสลิลรัตน์ กล่าว

สำหรับรางวัล Best Managed Companies โดยบริษัทดีลอยท์ องค์กรที่ปรึกษาทางธุรกิจระดับโลก จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ.2536 ในประเทศแคนาดา ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยใช้กระบวนการประเมินผลที่น่าเชื่อถือและเข้มงวด เพื่อประเมินคุณภาพการจัดการของธุรกิจในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านกลยุทธ์ ความสามารถ นวัตกรรม วัฒนธรรมองค์กรและพันธสัญญา ตลอดจนการกำกับดูแลและการเงินขององค์กร ซึ่งในปี 2566 มีบริษัทชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรมของประเทศไทย ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลดังกล่าว จำนวน 27 บริษัท