ซีพี เฟรชมาร์ท คุมเข้มอาหารสด ปลอดภัยไร้โควิด-19

นายสุจริต มัยลาภ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 ซีพี เฟรชมาร์ท มีการปฏิบัติมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในระดับสูงสุดอย่างต่อเนื่องและเข้มงวด เช่น การคัดกรองโดยการวัดอุณหภูมิ การใส่หน้ากาก การทำความสะอาดร้าน ทั้งพนักงานในร้าน ลูกค้า และพนักงานส่งสินค้า

รวมถึงมาตรการความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าอย่างเคร่งครัด เช่น การอบรมมาตรการป้องกันโรคให้พนักงานขับรถและพนักงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมอุปกรณ์จำเป็นประจำรถ (หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง แอลกอฮอล์) พนักงานขับรถต้องทำความสะอาดภายในรถทุกครั้งหลังการใช้งาน งดการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น ไม่ทานอาหารร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น

นายสุจริต กล่าวว่า สินค้าที่เป็นวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารในร้านซีพี เฟรชมาร์ท มาจากแหล่งผลิตที่มีการตรวจสอบคุณภาพเข้มงวดและส่งตรงถึงร้านด้วยระบบการจัดการขนส่งที่ทันสมัย ลดการสัมผัสมือให้น้อยที่สุด ติดตามรถขนส่งด้วยระบบ GPS เพื่อคงความสด สะอาดและปลอดภัยสูงสุดจนถึงมือผู้บริโภค และยังเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารสดของ ซีพีเอฟ และเนื้อสัตว์ต่างๆ ที่ส่งตรงจากฟาร์มเลี้ยงมาตรฐานสากลและหลักสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการได้อย่างทั่วถึง

“ซีพี เฟรชมาร์ท ให้ความสำคัญกับการจัดเก็บ การกระจายและจำหน่ายสินค้า ตามนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ จากวัตถุดิบที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างเป็นระบบและกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลตามนโยบายสุขโภชนาการ เพื่อสร้างหลักประกันอาหารปลอดภัยและส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพดี อย่างพอเพียงในทุกช่วงเวลา สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต และปลอดภัยให้ถึงมือผู้บริโภค”

นอกจากนี้ ซีพี เฟรชมาร์ท ยังให้ความสำคัญกับดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืน ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการลดใช้พลาสติกและการสูญเสียอาหาร (Food Waste) จากการบริโภค เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด