ซีพี เช่าเหมาเที่ยวบินพิเศษ รับหัวใจจากผู้บริจาคที่ร้อยเอ็ด สานต่อ”ภารกิจหัวใจ” ในวันหัวใจโลก

เนื่องในวันหัวใจโลก เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดเครื่องบินเช่าเหมาลำไฟล์ทพิเศษโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายของบริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จำกัด สานต่อภารกิจเป็นครั้งที่ 5 นำคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นำโดย นายแพทย์ พัชร อ่องจริต แพทย์ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก เดินทางไปจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อผ่าตัดนำหัวใจและดวงตาจากร่างผู้บริจาค กลับมาเปลี่ยนถ่ายให้แก่คนไข้ที่กำลังรอรับความช่วยเหลือที่กรุงเทพฯ

โดยภารกิจครั้งนี้ ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลาที่กำหนด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาอวัยวะให้อยู่ในสภาพดีต่อเนื่อง ประสบความสำเร็จเ่ช่นเดียวกับ 4 ครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้ ยอดรวมอวัยวะที่ได้รับจากภารกิจสนับสนุนเครื่องบินเช่าเหมาลำของบริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จำกัดในเครือซีพี ตลอดทั้ง 5 ครั้ง ประกอบด้วย หัวใจ 5 ดวง ไต 10 ข้าง ดวงตา 4 ข้าง กระจกตา 2 ข้าง และตับ 2 ข้าง ซึ่งอวัยวะที่รับมาทั้งหมดนี้สามารถช่วยชีวิตใหม่ได้มากกว่า 15 คน