ซีพี ออลล์ เดินหน้ามอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้รพ.สนาม-วัด-กลุ่มเปราะบาง

นายวิชัย จันทร์จริยากุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บมจ.ซีพี ออลล์ เปิดเผยว่า บริษัทเดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนามที่เป็นพื้นที่ควบคุมใน 18 จังหวัด พร้อมถวายเครื่องวัดอุณหภูมิและแอลกอฮอล์ให้กับวัด พระสงฆ์ สามเณร  และทยอยมอบของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ตามโครงการซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19 อย่างเร่งด่วน

วิชัย จันทร์จริยากุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บมจ.ซีพี ออลล์

ที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยทีมงานจิตสาธารณะซีพี ออลล์ เดินหน้าทยอยส่งมอบแอลกอฮอลล์ทำความสะอาด หน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ น้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับหน่วยราชการโดยเฉพาะโรงพยาบาลสนาม อาทิ โรงพยาบาลสนามในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ ประกอบด้วย โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ, โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน), โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) และ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา, โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน, โรงพยาบาลสนาม จ.นนทบุรี, โรงพยาบาลสนามหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันต์ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้ส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับภาคประชาสังคมและกลุ่มเปราะบาง อาทิ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา – บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน และ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์ 45  เป็นต้น

รวมถึงได้ประสานความร่วมมือผ่านทางคณะกรรมการมหาเถรสมาคมน้อมถวายเครื่องวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์เจล พร้อมน้ำดื่มสะอาดให้กับ ศาสตราจารย์ ดร. พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, กรรมการมหาเถรสมาคม และ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา,  กรรมการมหาเถรสมาคม เพื่อนำไปแจกจ่ายมอบให้กับวัด พระสงฆ์ สามเณร ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคต่อไป

ตั้งแต่ต้นปี 2564 ซีพี ออลล์ ยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยการส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์, หน้ากากอนามัย, แอลกอฮอลล์ทำความสะอาด, เครื่องวัดอุณหภูมิ, น้ำดื่ม รวมถึงเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับโรงพยาบาล หน่วยงานราชการ, วัด, ภาคประชาสังคม และกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมเป็นเงินกว่า 57 ล้านบาท