ซีพี ออลล์ เชิดชูชาวนาไทย

ซีพี ออลล์ เปิดตัวโครงการ “เชิดชูชาวนาผู้ปลูกข้าว ผู้ปลูกความเป็นไทย” ส่งเสริมบทบาทของชาวนาเพื่อการพัฒนารอบด้านอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ความยั่งยืนของซีพี ออลล์ โดยจับมือ 2 องค์กร โรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ ไร่เชิญตะวัน และ สมาคมไทบ้าน สนับสนุนและเสริมสร้างทักษะองค์ความรู้ให้กับชาวนาในรูปแบบต่างๆเพื่อการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

 
นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า ซีพี ออลล์ ได้ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สู่ความยั่งยืนมาตั้งแต่ปี 2560 โดยดำเนินงานภายใต้กรอบการทำงาน 3 เสาหลัก คือ มุ่งมั่นทำธุรกิจด้วยใจที่เป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ (Heart) มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดี (Health) และมุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Home) โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ ได้จัดงาน “วันแห่งโอกาสดีที่ซีพี ออลล์” ขึ้น เพื่อมอบโอกาสสำคัญด้าน “ธุรกิจ-อาชีพ-ทุนการศึกษา” ร่วมสร้างคุณค่าชีวิตให้กับคนในสังคม ด้วยกิจกรรมหลากหลาย พร้อมเดินหน้านโยบายสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกรด้วยการจัดจำหน่ายสินค้าเอสเอ็มอีและผลิตผลทางการเกษตรผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่นและ 24 ช้อปปิ้ง อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสนับสนุนภาคการศึกษา พัฒนาเยาวชน โดยมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาของปัญญาภิวัฒน์ฯและเครือข่าย ไปแล้วกว่า 47,000 ทุน เป็นเงินรวมกว่า 4,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามปณิธานของบริษัทคือ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”
และล่าสุด ซีพี ออลล์ เตรียมจัดโครงการสนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับชาวนาเพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ชื่อโครงการ “ ซีพี ออลล์ เชิดชูชาวนาผู้ปลูกข้าว ผู้ปลูกความเป็นไทย” เนื่องใน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกๆปี
นายสุวิทย์ กล่าวเสริมว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเชิดชูและยกย่องชาวนาผู้ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของสังคมในทุกด้าน โดยโครงการฯนี้ ซีพี ออลล์ ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ และไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย ที่จะร่วมกันพัฒนาทักษะและองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมให้ชาวนามีความเชื่อมั่น และทัศนคติที่ดีสามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ รวมถึงการแปรรูปและกระจายผลผลิตอย่างสอดคล้องกับความต้องการตรงตามวิถีของผู้คนในสังคมและเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับชาวนาคนอื่นๆในอนาคต และร่วมกับ สมาคมไทบ้าน จังหวัดมหาสารคาม เตรียมจัดการอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตข้าวอินทรีย์, การบริหารจัดการทรัพยากรด้านการตลาด, การสร้าง แบรนด์, การส่งเสริมชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและองค์รวมโดยมีชาวนาเป็นศูนย์กลางและส่งเสริมเครือข่ายชาวนาอื่นๆในจังหวัด เพื่อให้สังคมมีความรู้และเห็นคุณค่าของการผลิตและความหลากหลายของข้าวไทย
“หากข้าวเป็นมากกว่าอาหาร ชาวนาก็เป็นมากกว่าแค่อาชีพคนปลูกข้าว เพราะชาวนาคืออาชีพที่ปลูกความเป็นไทยให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้ เราเชื่อว่าชาวนามีศักยภาพที่ควรได้รับโอกาสในการพัฒนาเป็นผู้ควบคุมและบริหารระบบการผลิต รวมถึงการกระจายผลผลิตข้าวและอื่นๆอย่างมีคุณธรรมและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม ซีพี ออลล์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการยกย่องชาวนาผู้ปลูกข้าว ปลูกความเป็นไทย” นายสุวิทย์ กล่าวทิ้งท้าย
ซีพี ออลล์ ยังได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา “ชาวนา” (Farmer) ผ่านโซเชียลมีเดีย บอกเล่าถึงเรื่องราวของ “ข้าว” ที่สร้างความเป็นไทยในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ สำนวนไทย วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ในครอบครัว แม้กระทั่งคำทักทายที่สื่อถึงความเป็นไทยเช่นคำว่า “ไปไหนมา กินข้าวหรือยัง” ซึ่งไม่มีชาติใดจะเหมือน การเล่าเรื่องโดยใช้ “ข้าว” สิ่งที่สร้างความเป็นไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและชาวนาผู้ปลูกข้าวก็เปรียบได้กับเป็นผู้ปลูกความเป็นไทย
โดยสามารถเข้าชมภาพยนตร์โฆษณา “ชาวนา” ได้ทาง https://www.facebook.com/cpall7 และทุกๆ 1แชร์ จะมีค่าเท่ากับ 1 บาท นำไปมอบให้กับโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้สำหรับชาวไร่ชาวนาในการทำเกษตรแบบบริสุทธิ์ ปลอดสารเคมี และเน้นใช้เกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อสังคมและชุมชนต่อไป