ซีพี ออลล์ ปิดการขายหุ้นกู้ตามเป้า 1.2 หมื่นล. ขอบคุณนักลงทุนแห่จองซื้อ

“ซีพี ออลล์” ผู้นำธุรกิจค้าปลีกและผู้บริหารร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น เซเว่น เดลิเวอรี่ และ ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จหลังปิดการขายหุ้นกู้ 3 รุ่น ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทริสเรทติ้งที่ระดับ “A+” ประกอบด้วย รุ่นอายุ 4 ปี ดอกเบี้ย 2.95% ต่อปี รุ่นอายุ 7 ปี ดอกเบี้ย 3.55% ต่อปี และรุ่นอายุ 12 ปี ดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน) ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 7 แห่ง รวมถึงแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet เผยได้รับความสนใจจากทั้งผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนสหกรณ์ เกินกว่าจำนวนเสนอขาย โดยสามารถปิดการขายด้วยมูลค่า 12,000 ล้านบาท
เกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ Chief Financial Officer ซีพี ออลล์

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ Chief Financial Officer บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ซีพี ออลล์ ปิดการเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 3 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นอายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.95% ต่อปี รุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.55% ต่อปี และรุ่นอายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.20% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยหุ้นกู้รุ่นอายุ 12 ปี บริษัทฯ สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้เมื่อครบปีที่ 7 ทั้งนี้ หุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่น เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งจากการเสนอขายพบว่าหุ้นกู้ “ซีพี ออลล์” ได้รับการตอบรับและความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี โดยผู้ลงทุนแสดงความจำนงจองซื้อเข้ามามากเกินกว่าจำนวนที่จัดสรรไว้ ส่งผลให้บริษัทฯ ปิดการจำหน่ายได้ตามเป้าหมายที่ 12,000 ล้านบาท

“บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนที่ไว้วางใจจองซื้อหุ้นกู้ “ซีพี ออลล์” ในครั้งนี้ รวมทั้งขอบคุณสถาบันการเงิน 7 แห่งที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ที่อำนวยความสะดวกทั้งการให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน และการนำเสนอช่องทางการจำหน่าย รวมถึงผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet ที่ทำให้ผู้ลงทุนเข้าถึงการเสนอขายได้ง่ายขึ้น จนทำให้การเสนอขายประสบความสำเร็จมากกว่าที่คาดไว้”

ขณะเดียวกัน ความสำเร็จจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ยังมาจากหุ้นกู้ “ซีพี ออลล์” ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ที่ระดับ “A+” แนวโน้ม “คงที่” (Stable) ซึ่งสะท้อนความสามารถในการรักษาสถานะความเป็นผู้นำและความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีก รวมถึงผู้ลงทุนยังมีความคุ้นเคยและเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี เนื่องจากธุรกิจของ “ซีพี ออลล์” อยู่ในชีวิตประจำวันและเข้าถึงผู้บริโภคในชุมชนผ่านสาขาของ “เซเว่น อีเลฟเว่น” ตอกย้ำด้วยการที่บริษัทฯ เป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนระดับโลก โดยได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI ในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing กลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 (2017-2022) และกลุ่มดัชนี DJSI World ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 (2018-2022) โดย “ซีพี ออลล์” เป็นองค์กรเดียวในประเทศไทยในกลุ่มดัชนี DJSI World ของกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนพร้อมที่จะเข้ามาลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น โดยหลังจากนี้ บริษัทฯ จะเดินหน้าขยายธุรกิจตามแผนเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป