ซีพี ออลล์ ต่อยอดนโยบาย Go Green ส่งมอบพันธุ์กล้าไม้ขับเคลื่อนโครงการปลูกป่าทดแทน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ นายตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ และ นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ร่วมส่งมอบพันธุ์กล้าไม้ เพื่อนำไปปลูกป่าทดแทนในโครงการ  “ป่าล้อมวัด” และ โครงการ “สระน้ำไร่นา ประชารัฐสามัคคี เกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์ 4.0” เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้นโยบาย เซเว่น โก กรีน  2021 (7 GO Green) โดยมีพระครูปลัดวรเมศร์ สติสัมปันโน (กลาง) เจ้าอาวาสวัดป่าบวรสังฆาราม จ.สุรินทร์ เป็นผู้แทนรับถวาย ณ ชุมชนบ้านห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โดยพันธุ์กล้าไม้ได้จากการฝากเลี้ยงกล้าไม้ ใน 3 ชุมชนของ จ.ชลบุรี ได้แก่ ชุมชนใน ต.ห้วยใหญ่ ต.นาจอมเทียน และ ต.เขาชีจรรย์ รวมทั้งสิ้น 2,000 ครอบครัว ภายใต้โครงการ “ซีพีร้อยรักษ์โลก”  ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯ ร่วมกันร้อยเรียงความดีสู่สังคม ส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน และยังเป็นการขับเคลื่อนนโยบายดำเนินการปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อน และบรรลุเป้าหมายการปลูกต้นไม้ให้ได้ 10 ล้านต้นภายในปี 2573 ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และค่านิยม 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์