ซีพี มอบหน้ากากอนามัยฟรีแก่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย ดร.อธิป อัศวานันท์  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนภาคกิจกรรมสัมพันธ์และการศึกษา  สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร  และ นางสาวอรดา วงศ์อําไพวิทย์  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนภาคกิจกรรมสัมพันธ์และการศึกษา  สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร  เป็นผู้แทนมอบหน้ากากอนามัยฟรีจำนวน 36,000 ชิ้น ให้แก่ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เพื่อส่งมอบให้กับผู้พิการที่อยู่ในเครือข่ายทั่วประเทศ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 ระลอกใหม่  ที่ขณะนี้ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยมี  ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์  ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ  เป็นผู้แทนในการรับมอบ  

นอกจากนี้ เครือซีพียังได้มอบหน้ากากอนามัย  ให้แก่  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำนวน 12,000 ชิ้น    โดยมี นายเอกกมล แพทยานันท์  นายกสมาคมฯ นายต่อพงศ์ เสลานนท์  อุปนายกสมาคมฯ  และ นายชัชชัย วิจิตรจรรยา  คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  ประธานฝ่ายวิสาหกิจและโครงการจัดหารายได้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย  เป็นผู้แทนในการรับมอบ  

ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์  ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ กล่าวว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่นี้  ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก  โดยเฉพาะกลุ่มคนเปราะบางที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด– 19 ซึ่งขอขอบคุณเครือซีพีที่ให้การสนับสนุนหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ในการป้องกันและเล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพอนามัยของกลุ่มคนเปราะบาง  โดยทางมูลนิธิฯจะดำเนินการจัดสรรให้กับเครือข่ายของผู้พิการที่อยู่ตามศูนย์ฝึกอาชีพทั่วประเทศ  เพื่อใช้ป้องกันโควิด – 19 ต่อไป

นางสาวอรดา วงศ์อําไพวิทย์  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนภาคกิจกรรมสัมพันธ์และการศึกษา  สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า  เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความตระหนักและห่วงใยถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน  ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่  โดยเฉพาะกลุ่มคนเปราะบาง  ซึ่งที่ผ่านมาเครือซีพีได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้แก่กลุ่มผู้เปราะบาง ผ่านทางมูลนิธิและองค์กรต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือกลุ่มที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงและมีโอกาสเทียบเท่ากับบุคคลทั่วไป