ซีพี-ซีพีเอฟ เปิดบ้านรับคณะนศ.จากม.เจ้อเจียง โชว์นวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

นายบุญชัย โอภาสเอี่ยมลิขิต ประธานธุรกิจ – สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และอังกฤษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยนางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร และผู้บริหารในเครือซีพี-ซีพีเอฟ ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์ กังเฟิง จาง (Prof. Gangfeng ZHANG) และคณะนักศึกษาปริญญาโทจากคณะการจัดการ จากมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง มหาวิทยาลัยชั้นนำ 3 อันดับแรก ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาศึกษาดูงานกิจการเครือซีพี เรียนรู้มุมมองและวิสัยทัศน์ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ณ ทรูดิจิทัล พาร์ค

เครือซีพี ได้โชว์ ศูนย์แสดงนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนซีพี ( CP Innovation for Sustainability Center) นำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีพัฒนาองค์กรเติบโตยั่งยืนควบคู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด Seeding for a Better Tomorrow (ปลูกความคิด ปลุกจินตนาการ เปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ยั่งยืน) เป็นบริษัทไทยที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในระดับโลก นอกจากนี้ คณะนักศึกษายังเยี่ยมชม ทรู ดิจิทัล พาร์ค ซึ่งเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลแห่งแรกในไทยอีกด้วย

ในโอกาสนี้ นายบุญชัย โอภาสเอี่ยมลิขิต ได้แบ่งปันแวิสัยทัศน์ด้านการขยายการลงทุนของเครือซีพี ในต่างประเทศ ซึ่งเริ่มต้นจากการนำประสบการณ์และความสำเร็จของการทำธุรกิจในประเทศไทยไปต่อยอดและปรับใช้กับการลงทุนและดำเนินงานใน 23 ประเทศทั่วโลก พร้อมย้ำว่าการวิเคราะห์ทั้งก่อนและหลังการลงทุนในแต่ละประเทศเป็นสิ่งสำคัญ รวมทั้งวิสัยทัศน์ขององค์กรมุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยยึดหลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน ดำริของประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ คือ การเข้าไปสร้างประโยชน์ให้กับทุกประเทศที่เครือซีพีเข้าไปดำเนินธุรกิจ ต่อมาคือประโยชน์ต่อประชาชนในประเทศนั้น ๆ และสุดท้ายจึงเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและพนักงาน

ด้าน นายทศพร เพ็ชรโปรี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และ Global Supply Chain ซีพีเอฟ ได้ร่วมนำเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการผลิตอาหารตั้งแต่ การผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์และการแปรรูปอาหารแบบครบวงจร ทั้ง Smart Feed – Smart Farm – Smart Food และการระบบ IoT ก้าวสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation)

นอกจากนี้ ดร.ธาริต นิมมานวุฒิพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป ทรู ดิจิทัล พาร์ค กล่าวว่า ทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลแห่งแรกในไทยและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นแหล่งบ่มเพาะสตาร์ทอัพ สร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล ที่มีระบบนิเวศสำหรับสตาร์ทอัพ (Startup Ecosystem) ที่สมบูรณ์แบบครบวงจร สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของ Tech Startup ในระดับภูมิภาค