ซีพี-ซีพีเอฟ ร้อยเรียงใจ “ส่งเสบียง” หนุนทีมแพทย์ทั่วไทย สู้วิกฤตโควิด

การระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ก่อให้เกิดความกังวลกับคนไทยอีกครั้งหนึ่ง นอกจากเราจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและอย่างเข้มงวด รวมทั้งการฉีดวัคซีนซึ่งเป็นความหวังของทุกคนแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต้องผนึกกำลังรวมใจช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานอย่างหนัก เพื่อให้คนไทยกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขเช่นเดิมโดยเร็ว 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ในฐานะผู้ผลิตอาหารชั้นนำ มุ่งมั่นส่งมอบอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย ได้มาตรฐานขั้นสูงสุดของอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก ดำเนินโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน โดยมอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยจากภารกิจด่านหน้าในการรับมือกับโควิด 

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ ในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ได้นำความเชี่ยวชาญด้านการผลิตอาหารไปช่วยเหลือพี่น้องคนไทยให้ผ่านวิกฤตโควิด-19 ภายใต้โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” เพื่อส่งมอบอาหารพร้อมทานที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เสริมพลังกายและเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เสียสละต่อสู้กับโรคระบาดเพื่อให้คนไทยปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังแบ่งปันความอิ่มอร่อยเพื่อแทนคำขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐฉีดวัคซีน ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทยด้วย 

ในการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ซีพีเอฟ ยังผนึกกำลัง บริษัทฯ ในเครือซีพี ทั้ง บริษัท ซีพี อินเตอร์เทรด จำกัด หรือซีพีไอ ซีพีออลล์ ทรู แม็คโคร บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด หรือเคพีไอ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ มูลนิธิธนินท์-เทวี เจียรวนนท์ มูลนิธิพุทธรักษา และมูลนิธิเชฟแคร์ ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน น้ำดื่ม และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ อาทิ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่ โรงพยาบาลสนาม จ.เชียงใหม่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี โรงพยาบาลสนาม ม.ขอนแก่น โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โรงพยาบาลสนาม จ.ตรัง โรงพยาบาลสงขลา เป็นต้น รวมถึงกลุ่มเปราะบาง แรงงานต่างชาติ และผู้ที่อาศัยในชุมชนแออัด เช่น คลองเตย ตลอดจนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในศูนย์ฉีดวัคซีนต่างๆ อาทิ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ศูนย์ฉีดวัคซีนผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 46 จุดทั่ว กทม. ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม และดิ เอ็มโพเรียม วิกฤตจากวันแรก…ถึงวันนี้ ซีพีเอฟ มอบอาหารไปแล้วหลายล้านแพ็ค น้ำดื่มและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหลายล้านขวด ตลอดจนวัตถุดิบอาหารสดและเครื่องปรุงรสสำหรับนำไปปรุงเป็นอาหารพร้อมทาน รวมแล้วกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

การระดมความช่วยเหลือในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ ที่ต้องการให้ทุกบริษัทในเครือซีพี ภายใต้โครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” สอดคล้องกับหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ ไปช่วยเหลือประเทศชาติและประชาชน เพื่อร่วมเคียงข้างคนไทยและเป็น ‘ทีมประเทศไทย’ ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน