ซีพีโลตัสจีน ช่วยเกษตรกรไทย นำลองกอง-ทุเรียน จากจังหวัดชายแดนใต้สู่ตลาดโลก

ในวิกฤตยังมีโอกาส แม้จะมีความผันผวนทางเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด แต่ผลไม้ไทย ยังเป็นที่ต้องการในระดับภูมิภาค ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า การพัฒนาสินค้าชุมชน และการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในภาคการเกษตร สุดท้ายก็มักไปจบที่เรื่องของการไม่มีตลาดรองรับ และหากจำหน่ายเพียงแค่ในประเทศก็จะเจอปัญหาสินค้าล้นตลาด ทำให้ราคาตกต่ำ

ดังนั้น สินค้าเกษตร โดยเฉพาะผลไม้ไทย เป็นที่ชื่นชอบอย่างมากในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน มาเลเซีย และเวียดนาม ดังนั้นการที่ซีพี ได้เทสโก้ โลตัส ทั้งในประเทศไทยและมาเลเซียกลับมา จะทำให้เชื่อมกับซีพีโลตัสจีน ขยายโอกาสสินค้าเอสเอ็มอีไทยไปยังต่างประเทศ

ทั้งนี้ การนำสินค้าไทยออกไปยังต่างประเทศต้องพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ พัฒนาคุณภาพสินค้า ให้ได้ระดับของการส่งออก โดยเครือซีพี ตั้งเป้าหมายการช่วยเหลือเอสเอ็มอี และเกษตรกรไทย เพื่อบุกตลาดภูมิภาค ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซีพีส่งออกลองกองจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อแก้ปัญหาลองกองล้นตลาด สู่ตลาดแดนมังกร นำร่องเปิดขายในซี.พี.โลตัส 9 สาขาที่เมืองกวางโจว และขยายต่อไปอีกหลายเมืองในประเทศจีน เพื่อหวังปูทางสร้างตลาดใหม่รองรับผลไม้ไทยในระดับสากล สร้างรายได้และการเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกร ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559 ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 5 ปีแล้ว และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทย

ผู้บริโภคชาวจีนที่ชื่นชอบผลไม้จากประเทศไทย มีโอกาสได้ลิ้มรสลองกองรสเลิศพันธุ์ตันหยงมัส จาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยวางจำหน่ายผ่าน ซี.พี.โลตัส ธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศจีนที่เครือฯ เข้าไปลงทุน เพื่อให้เป็นช่องทางจำหน่ายปลีกในต่างประเทศเพิ่มเติม ภายใต้บรรจุภัณฑ์ขนาดกล่องละ 500 กรัม หวังสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับลองกองไทยสู่สากล เพื่อสร้างรายได้ และการเติบโตสู่วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกร ทำให้จำหน่ายได้รวดเร็ว และช่วยระบายสินค้าเกษตร ไม่ให้เกิดปัญหาการล้นตลาดในประเทศไทย

นอกจากลองกองแล้ว ซีพี ยังได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ทำโครงการทุเรียนคุณภาพ ดันเกษตรกร 3 จังหวัดใต้ปลูกทุเรียนเกรดสูง โดยเชิญชวนซีพีเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งขายจีน สร้างรายได้กว่า 160 ล้านบาท นับว่าเป็นเรื่องโชคดีที่แม้ว่ายังอยู่ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ทุเรียนไทยก็ยังสามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศ โดยเฉพาะจีน ซึ่งเป็นผู้รับซื้อหลักได้ รวมถึงทุเรียนใน 3 จังหวัดภาคใต้ คือ ยะลา นราธิวาส และปัตตานี ซีพีได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการทุเรียนคุณภาพ โดยจะดูแลด้านการตลาด พร้อมกับรับซื้อจากเกษตรกรในราคาสูงกว่าท้องตลาด 10-15 เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้ ทางปิดทองหลังพระฯ จะเป็นผู้รวบรวมผลผลิต หลังจากนั้นจะส่งไปยังศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าของซีพีที่จังหวัดชุมพร เพื่อให้ซีพีรับช่วงต่อ ส่งไปยังมาบตาพุด เพื่อส่งออกไปยังประเทศจีน โดยจะนำไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภคชาวจีนในห้างโลตัส และเครือข่ายของซีพีในประเทศจีนต่อไป

ทั้งนี้ โลตัสซูเปอร์เซ็นเตอร์ ซึ่งอยู่ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) โลตัสในจีนมีชื่อว่า “อี้ชูเหลียนฮัว” คำว่า “อี้ชู” หรือ “เอ็กชอ” ในภาษาแต้จิ๋ว เป็นชื่อของผู้ก่อตั้งซีพี ส่วน “เหลียนฮัว” คือ ดอกบัวที่คนไทยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จ ร่ำรวย ซื่อสัตย์ ความห่วงใย และการมีชีวิตที่ดี ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “ปู่เฟิงเหลียนฮัว”

ในปี 2536 ซีพีได้ร่วมทุนกับห้างวอลมาร์ท หลังจากซีพีได้แยกตัวจากวอลมาร์ทในปี 2538 จึงเริ่มงานซีพีโลตัสที่เซี่ยงไฮ้ และเกิดเป็นโลตัสซูเปอร์เซ็นเตอร์ครั้งแรกในปี 2540 จากนั้นเริ่มขยายไปที่เขตเหนือ (North Region) คือ กรุงปักกิ่งและมหานครเทียนจิน และซีอาน ปัจจุบัน โลตัสในจีนมีทั้งหมด 76 สาขาใน 15 มณฑล/มหานคร ได้แก่ เซี่ยงไฮ้ (สำนักงานใหญ่) ปักกิ่ง เทียนจิน ฉงชิ่ง เจียงซู เจ้อเจียง ซานตง กวางตุ้ง เสฉวน ส่านซี หูเป่ย เหอหนาน อันฮุย เหอเป่ย และหูหนาน สำหรับที่ซีอานมี 3 สาขา คือ สาขาถังเอี๋ยนลู่ ฉางอิงลู่ และฉางอันลู่

การเปิดตลาดภูมิภาคในครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมเกษตรกร และเอสเอ็มอี ในการนำสินค้าไทย ไปสู่ตลาดโลก สำหรับโอกาสทางการตลาดสำหรับสินค้าเกษตรและอาหารของไทย นอกจากนี้ ปัจจุบันไทยสามารถที่จะส่งออกสินค้ากลุ่มนี้ไปยังสมาชิกอาร์เซ็ปได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตลาดจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ โดยมีสินค้าเกษตรที่ไทยน่าจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการทยอยยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าที่ส่งออกจากไทย เช่น ผักผลไม้แปรรูปและไม่แปรรูป น้ำมันที่ได้จากพืช ของปรุงแต่งจากธัญพืชและแป้ง แป้งมันสำปะหลัง แป้งสาคู สินค้าประมง อาหารแปรรูป น้ำผลไม้ เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยยังสามารถใช้เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าเดียวกันในการส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาร์เซ็ป จากเดิมที่ใช้เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าที่แตกต่างกันตามความตกลงเอฟทีเอแต่ละฉบับ อีกทั้งเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงอาร์เซ็ปยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้แหล่งวัตถุดิบที่หลาหลายมากขึ้น ทั้งจากประเทศในกลุ่มและนอกอาร์เซ็ปได้ ทำให้โลตัส จะเป็นแพลตฟอร์มการส่งเสริมเอสเอ็มอีอย่างดีในการบุกตลาดโลกของสินค้าเกษตรกรของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน