ซีพีเอฟ โชว์นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพในงาน ASEAN Innovation Roadmap

รายงานข่าวจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทได้นำผู้เชี่ยวชาญร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และโชว์นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ในงาน ASEAN Innovation Roadmap & Bioeconomy Forum in Conjunction with GBS2020  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 พ.ย. 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดที่โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพมหานคร 

งาน ASEAN Innovation Roadmap จัดขึ้นเพื่อเป็นแผนเชิงกลยุทธ์ในการสร้างความร่วมมือ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อนำความรู้มาบูรณาการให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติ สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม  รวมถึงสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) 

โดยซีพีเอฟ ได้นำวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ CPF Food Innovation Through Healthier Choices ตลอดจนนำผลงานนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพของบริษัทฯ ได้แก่ หมูชีวา และเครื่องดื่มแบรนด์ INNOWENESS ไปร่วมจัดแสดงในงาน 

นางอรอนุช ทัพพสารดำรง รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” บริษัทฯ มีเป้าหมายในการผลิตอาหารคุณภาพดีและปลอดภัย ตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยเฉพาะการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพมีเป้าหมาย 30% ของผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นสุขโภชนาการ สุขภาพและสุขภาวะ ในปี 2563 

ซีพีเอฟ ได้พัฒนาและวิจัยนวัตกรรมอาหารเพื่อการมีสุขภาพที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการ ปลอดภัย รสชาติดี และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค เช่น “หมูชีวา” ที่มีโอเมก้า 3 มากกว่าหมูทั่วไป เลี้ยงในระบบปิดที่ใส่ใจความปลอดภัย สอดคล้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ไม่ใช่ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง และได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดสินค้านวัตกรรมระดับโลก จากงาน Thaifex 2020 และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ แบรนด์ INNOWENESS เช่น  เครื่องดื่มเบต้ากลูแคน IMU ผลิตจากเห็ดสกัดธรรมชาติ เสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ลดอาการภูมิแพ้ และหวัด เครื่องดื่มแอลธีอานิน DEEP ช่วยให้นอนหลับลึก ผ่อนคลายความตึงเครียดก่อนนอน และเครื่องดื่ม FRESH สกัดจากน้ำทับทิม และชาเขียว ช่วยปลุกสมอง คืนความสดชื่น ระหว่างวัน  

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนานวัตกรรมด้านโปรตีนทดแทนจากพืช ที่ยังคงคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่ม Flexitarian ที่เพิ่มมากขึ้น และความต้องการด้านเทรนด์สุขภาพของผู้บริโภค ขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพื่อร่วมแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน