ซีพีเอฟ และนิวซีแลนด์ ร่วมจัดงาน Business Matching พัฒนาคุณภาพอาหารและความยั่งยืน

เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำราชอาณาจักรไทย นายโจนาธาน คิงส์ (H.E. Jonathan Kings) เป็นประธานเปิดงาน Business Matching จัดขึ้นโดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมมือกับประเทศนิวซีแลนด์ เปิดโอกาสให้ซีพีเอฟ พบกับพันธมิตรบริษัทชั้นนำจากนิวซีแลนด์ 6 แห่ง เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตอาหารที่ทันสมัย ปลอดภัย และยั่งยืน ตอบวิสัยทัศน์การเป็นครัวของโลกของประเทศไทย และการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่เห็นอนาคตก่อนใคร (See Tomorrow First) ของประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีผู้บริหารของซีพีเอฟเข้าร่วม ณ ห้อง Calla Suite โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ

ฯพณฯ นายโจนาธาน คิงส์ กล่าวเปิดงานว่า นิวซีแลนด์มีความมุ่งมั่นสนับสนุนพันธมิตรทางธุรกิจทั่วโลกเพื่อพัฒนาความยั่งยืนและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร ความร่วมมือกับซีพีเอฟครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 65 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างนิวซีแลนด์กับประเทศไทย ยังเป็นการเน้นย้ำถึงความตั้งใจจริงที่จะสร้างประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน และความรับผิดชอบต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

“ขอขอบคุณซีพี สำหรับความร่วมมือที่สร้างเสริมความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศของเราทั้งสอง ยกระดับผู้คนในสังคม และเป็นความร่วมมือที่เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่เรามีร่วมกันต่ออนาคตอันยั่งยืน ขอเฉลิมฉลองการเดินทางร่วมกันของเราต่อไป การผลักดันนวัตกรรม ความยั่งยืน และความมั่งคั่งของประเทศไทยและนิวซีแลนด์” ฯพณฯ นายโจนาธาน คิงส์ กล่าว

สำหรับงาน Business Matching เป็นการจับคู่ธุรกิจ ระหว่างซีพีเอฟ กับบริษัทด้านเทคโนโลยีจากนิวซีแลนด์ นำสู่ความร่วมมือ 3 ด้านได้แก่ ด้านปศุสัตว์และอาหาร ด้านเทคโนโลยี และด้านห่วงโซ่อุปทาน ก่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมอาหาร ส่งเสริมความปลอดภัยของผู้บริโภค และสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับผู้บริโภคทั่วโลก ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ

นายพีระพงศ์ กรินชัย ผู้บริหารสุงสุด สายงานวิศวกรรมกรรมกลาง ซีพีเอฟ กล่าวขอบคุณ สำนักงานพาณิชย์นิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ และพันธมิตรธุรกิจจากนิวซีแลนด์ที่ร่วมงานครั้งนี้ ช่วยให้ซีพีเอฟได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีล้ำสมัยของนิวซีแลนด์ ซึ่งถือเป็นประเทศชั้นนำด้านเกษตรกรรม และเทคโนโลยีปศุสัตว์ โดยซีพีเอฟเล็งเห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของบริษัทในประเทศไทย ช่วยยกระดับการเลี้ยงสัตว์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สนับสนุนธุรกิจของซีพีเอฟเติบโตก้าวหน้าในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทชั้นนำจากนิวซีแลนด์ 6 แห่งที่เข้าร่วมในครั้งนี้ ได้แก่ BECA, DSH Systems, Integrated Control Technology, PTN Munafacturing Limited, MACSO Technologies และ SEEN Safety ซึ่งแต่ละบริษัทเป็นผู้นำด้านการออกแบบนวัตกรรมเกี่ยวกับโรงงาน เทคโนโลยีการผลิตอาหารแบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีการเกษตรขั้นสูง องค์กรเหล่านี้พร้อมนำเสนอโซลูชั่นที่มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต การจัดการข้อมูลปศุสัตว์ เสริมสร้างความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

แคมเปญ See Tomorrow First ของประเทศนิวซีแลนด์ (หรือในภาษาเมารี เรียกว่า Aotearoa) สะท้อนชีวิตของชาวนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นเป็นประเทศแรกๆของโลก การได้เห็นวันพรุ่งนี้ก่อนได้กระตุ้นให้คนนิวซีแลนด์ใส่ใจต่ออนาคต และพัฒนาเทคโนโลยีที่ทำให้วันพรุ่งนี้ดียิ่งขึ้น