ซีพีเอฟ เสิร์ฟอาหารพรีเมียมแบรนด์ ‘Bucher’ ในงานประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าไทยฯ ครั้งที่ 58

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมออกบูธในงานการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ครั้งที่ 58 ประจำปี 2566 นำสินค้าคุณภาพพรีเมียมมาจัดแสดงศักยภาพผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรของประเทศไทยและของโลก พร้อมทั้งรับมอบโล่ห์ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนจาก นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564-2565

นายอดิศร์ กฤษณวงศ์ ผู้อำนวยการสายงานรัฐกิจและเอกชนสัมพันธ์ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของหอการค้าไทยฯ ซึ่งเป็นองค์กรหลักทางการค้าและบริการของประเทศ ภายใต้แนวคิด “Connect the Dots” และเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการทำงานจากเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ช่วยเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารไทยให้เติบโตในตลาดโลก

“ซีพีเอฟ พร้อมส่งมอบสินค้าที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการแก่ผู้บริโภคทั่วทุกมุมโลก จากกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่ โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหาร” นายอดิศร์ กล่าว

ด้าน นายสนั่น อังอุบลกุล กล่าวว่า แนวโน้มการผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทย ปี 2566 มีแนวโน้มการผลิตและการส่งออกเพิ่มมากขึ้น จากการผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ และการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย อย่าง ภาคเอกชน ที่ขับเคลื่อนหลักภาคการเกษตรและอาหารผ่านการลงทุนขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติส่งผลให้ไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลกเป็นอันดับที่ 13 และอันดับที่ 4 ในภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ ในโอกาสที่หอการค้าไทยฯ ครบรอบ 90 ปี จึงมุ่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ BCG โดยจะช่วยพัฒนาให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนเปลี่ยนถ่ายและให้ความสำคัญกับธุรกิจสีเขียว ยกระดับการแข่งขันผ่านองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่า อัตลักษณ์ของสินค้าเกษตรและอาหารไปสู่เวทีโลก

การจัดบูธในครั้งนี้ ซีพีเอฟ ยังนำสินค้า “ไส้กรอกหมูคูโรบูตะกลิ่นชาร์โคลล์กริลล์” แบรนด์บุชเชอร์ (Bucher) ไส้กรอกเนื้อหมูบดหยาบ เนื้อชุ่มฉ่ำ หนังกรอบ เกรดพรีเมียม ทำจากหมูคูโรบูตะ คัดสรรพิเศษ หอมควันย่างกลิ่น Charcoal Grill เป็นเอกลักษณ์ มาร่วมจัดแสดงอีกด้วย