ซีพีเอฟ เดินหน้า​ส่งมอบอาหารปลอดภัยแก่โรงพยาบาล 88 แห่งทั่วไทย ต้านภัยโควิด-19

สนับสนุนการทำงานของนักรับเสื้อกาวน์

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)​ หรือ ซีพีเอฟ ในฐานะที่เป็นผู้นำด้านการผลิตอาหารของโลก นำร่องแสดงเจตนารมณ์ประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ใช้ศักยภาพการผลิตอาหารระดับโลก ส่งมอบอาหารปลอดภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์ ภายใต้ “โครงการ CPF ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภัย COVID-19” เพื่ออำนวยความสะดวก และร่วมเป็นกำลังใจบรรดาแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ที่ทำงานกันอย่างเสียสละ กล้าหาญ เสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพตัวเองในการดูแลผู้ป่วย สู้ภัยโควิด-19

ซีพีเอฟ เดินหน้าส่งมอบอาหารให้รพ.ทั่วประเทศแล้ว 88 แห่ง

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้ผลิตอาหารปลอดภัย และต้องการแบ่งเบาภาระในการจัดหาและเตรียมอาหารของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ ตลอดจนต้องการเป็นส่วนร่วมส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนไทยและประเทศไทยให้สามารถรอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้

นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา ซีพีเอฟได้จัดส่งอาหารปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ใน 88 โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกภูมิภาค อาทิ สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลตำรวจ และโรงพยาบาลในต่างจังหวัด อาทิ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ พิษณุโลก อุบลราชธานี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ภูเก็ต ปัตตานี ยะลา นราธิวาส รวมทั้ง​โรงพยาบาลในสังกัด กรุงเทพมหานคร เช่น โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เป็นต้น

บริษัทได้ใช้ทีมซีพี เฟรชมาร์ท เดลิเวอรี่ และเครือข่าย จัดส่งอาหารไปมอบให้กับโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องทุกวัน เพื่อให้มั่นใจว่าทีมนักรบเสื้อขาวของโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ ได้รับอาหารที่สะอาด มีคุณค่าโภชนาการและเพียงพอ

ซีพีเอฟ มุ่งมั่นที่จะผลิตอาหารคุณภาพ ปลอดภัย ตามมาตรฐาน Food safety เพื่อให้คนไทยมีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอ และจะดำเนิน โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภัย COVID-19″ อย่างต่อเนื่อง เป็นหนึ่งในโครงการทำดีตอบแทนคุณสังคม หากชาวไทยทุกคนร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด เชื่อว่า ประเทศไทยจะก้าวรอดปลอดภัยไปด้วยกัน