ซีพีเอฟ เชิญ ‘หมอยง’ เสริมความรู้เรื่องโควิด-19 ให้พนักงาน ตอกย้ำผู้ผลิตอาหารปลอดภัย

รายงานข่าว เปิดเผยว่า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาชน หรือ ซีพีเอฟ จัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้พนักงาน โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายความรู้ “ไขข้อสงสัยเรื่อง โควิด-19 รู้อย่างเข้าใจ ใช้ชีวิตในวิถีใหม่ห่างไกลโควิด-19” ในรูปแบบ e-learning เพื่อให้ข้อมูลทุกแง่มุมเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้นกำเนิด สาเหตุ อาการ แนวทางในการปฏิบัติตนในการป้องกันการแพร่ระบาด มาตรการป้องกันของสถานประกอบการ รวมถึงเพิ่มความเชื่อมั่นเกี่ยวกับวัคซีนต้านโควิด เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและทำงานอย่างปลอดภัย รับกับวิถีนิวนอร์มอล

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ กล่าวว่า ไวรัสโควิด-19 จะถูกทำลายด้วยความร้อน เปลือกของเชื้อไวรัสเป็นไขมัน ทำลายหรือชะล้างได้ด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ สำหรับการปรุงอาหารหรือเนื้อสัตว์ควรผ่านความร้อนเกิน 56 องศาเซลเซียสจะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงทำให้ไวรัสตาย ถ้าอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส ระยะเวลาจะเหลือ 15 นาที หากเกิน 80 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะใช้เวลาเพียง 1 นาทีในการทำลายเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ถ้าใช้ความร้อนจนเดือดในการปรุงอาหารเชื้อไวรัสจะตายทันที รวมถึงอาหารที่อุ่นในไมโครเวฟ หากใช้ความร้อนสูงเกินอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส หลักการทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าไวรัสตาย ก็มั่นใจได้ว่าอาหารนี้ปลอดภัยจากโควิด-19

“เชื้อไวรัสโควิด-19 ติดต่อทางระบบหายใจ ทางปาก และตา ทุกคนต้องมั่นใจว่ามือจะต้องสะอาดก่อนสัมผัส หรือจับต้องใบหน้า ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังจับต้องอาหาร สามารถมั่นใจได้ว่าช่วยป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 รวมถึงเชื้อโรคอื่นๆ ได้ และรับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกผ่านความร้อนทุกครั้ง ส่วนการสัมผัสอาหารช่วงการเตรียม การปรุง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารแช่แข็ง ที่อาจกลัวกันว่ามีการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 วิธีการที่ปลอดภัยที่สุดคือ ทุกครั้งก่อนและหลังสัมผัสอาหารควรล้างมือให้สะอาดทันที หากปฏิบัติได้เช่นนี้แล้ว สามารถสบายใจได้เลยว่าจะปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 อย่างแน่นอน” ศ.นพ.ยง กล่าว

ทั้งนี้ ศ.นพ.ยง ยืนยันว่า ไวรัสโควิด-19 ไม่พบในไก่และสุกร รวมถึงอาหารทะเล ส่วนอาหารแช่แข็งและอาหารแปรรูป ควรอุ่นหรือปรุงสุกในอุณหภูมิสูง ทั้งนี้ ที่ผ่านมายังไม่เคยพบว่า มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดจากการทานอาหาร รวมทั้งอาหารทะเล ขณะที่วัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นความหวังของไทย ซึ่งจะช่วยป้องกันและยุติการแพร่ระบาด ทำให้ความเป็นอยู่ของคนในประเทศดีขึ้น

ด้าน น.สพ.ดำเนิน จตุรวิธวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านบริการวิชาการสุกร ในฐานะคณะทำงานศูนย์ประสานงานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของซีพีเอฟ ย้ำว่าบริษัทฯ มีมาตรการด้านการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเข้มข้น เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ทำงานอย่างปลอดภัย ปลอดเชื้อโควิด-19 และสร้างความเชื่อมั่นว่า อาหารที่บริษัทฯ ผลิตสะอาด ปลอดภัยต่อการบริโภค และปราศจากการเจือปนจากไวรัสที่ก่อให้เกิดโรค

“การเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่พนักงาน เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่บริษัทให้วามสำคัญอย่างยิ่งยวด ด้วยซีพีเอฟ ยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดตลอดห่วงโซ่การผลิตและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ โรงงานแปรรูปอาหาร การขนส่ง คู่ค้าและช่องทางจำหน่าย พร้อมเพิ่มมาตรการเสริมควบคู่เพื่อป้องกันในทุกมิติ โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการผลิตและส่งมอบอาหารคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย จนถึงมือผู้บริโภคได้อย่างเพียงพอ” น.สพ.ดำเนินกล่าว