ซีพีเอฟ ส่งคูปองลดค่าครองชีพถึงมือ อสม.แล้วกว่าล้านใบ

รายงานข่าว เปิดเผยความคืบหน้าของ “คูปองส่วนลดจากใจให้ อสม. #ฮีโร่ที่ลืมไม่ได้” ว่า ล่าสุด ได้มีการส่งมอบคูปองให้แล้วมากกว่า 1 ล้านใบ โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สามารถนำคูปองส่วนลดไปซื้อสินค้าที่ร้านซีพี เฟรชมาร์ททั่วประเทศได้ในราคาพิเศษ ทั้งนี้ อสม. กว่าล้านคนทั่วประเทศ ได้รับคูปองส่วนลดจากใจผ่านทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ภายใต้โครงการ ซึ่งเป็นความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เป็นการขยายการดูแลสังคมเพิ่มเติมไปถึงหน้าด่านที่ทำหน้าที่ป้องกันโควิดระดับชุมชน มีเป้าหมายเพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้แก่ อสม.และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.

ที่ผ่านมา อสม.ได้รับคำชื่นชมว่าเป็นกำลังสำคัญ และเป็นด่านหน้าในการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด19 ในระดับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ การทำงานของอสม. ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคเอกชนที่สนับสนุนให้อสม.ทำงานได้สะดวกและคล่องตัวมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการลงพื้นที่เพื่อคัดกรองคนในชุมชน เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเลเซอร์ แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย รวมทั้ง อาหาร ไข่ไก่ ข้าวสาร น้ำดื่มที่ส่งมอบเพื่อเป็นกำลังใจ สนับสนุนการทำงานของอสม. และยังช่วยลดค่าครองชีพให้อสม.ได้อีกทางหนึ่ง

โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ซีพีเอฟ ในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน และยึดปรัชญา 3 ประโยชน์ในการดำเนินงาน คือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท ส่งมอบโครงการดังกล่าวด้วยใจ ให้อสม. แทนความขอบคุณและเป็นกำลังใจในการทำงานที่ทุ่มเทของอสม.ทั่วประเทศ

นางศศินันท์ เลิศเวคินจิรากุล อายุ 50 ปี ประธานอสม. หมู่ 8 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นอสม.มานานกว่า 10 ปี ดูแลอสม.ในพื้นที่ 19 คน และอสม.แต่ละคนมีหน้าที่ดูแลประชาชน 20 ครัวเรือน กล่าวว่า ปกติอสม.มีหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อวัดความดัน ตรวจเบาหวาน ดูแลความเจ็บป่วยของประชาชนในหมู่บ้าน ประมาณเดือนละ 2 ครั้ง แต่ในช่วงโควิดต้องลงพื้นที่ทุกวันเพื่อตรวจวัดไข้และสอบถามอาการทุกบ้าน โดยเฉพาะประชาชนที่กลับภูมิลำเนาซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดอื่น อสม.ต้องคอยติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานหนักขึ้น แต่เราก็ภูมิใจ และก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนการทำงานของอสม.มาโดยตลอด เช่น มอบอุปกรณ์เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเลเซอร์ มอบข้าวสารเพื่อให้อสม.นำไปแจกประชาชนที่เดือดร้อน และมอบคูปองส่วนลดให้ อสม. นำไปใช้ซื้อสินค้า ที่ร้าน ซีพี เฟรชมาร์ท ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้ เพราะปกติเราต้องซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว คูปองดังกล่าวสามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าได้อีก