ซีพีเอฟ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่สระแก้วและปราจีนบุรี

รายงานข่าว จากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทจัดส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยส่งมอบอาหารและน้ำดื่มบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดปราจีนบุรี

โดยมีนายวัลลภ ประวัติวงศ์ นายอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รับมอบวัตถุดิบอาหารคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย จากซีพีเอฟ ได้แก่ เนื้อหมู 200 กิโลกรัม ไข่ไก่ 3,000 ฟอง และน้ำดื่ม 3,000 ขวด เพื่อนำไปประกอบอาหารปรุงสุกถูกสุขอนามัย แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ใน 3 พื้นที่ ของอำเภอกบินทร์บุรี ประกอบด้วย ชุมชนตลาดเก่ากบินทร์ บ้านโนนฝาว ตำบลวังตะเคียน และบ้านปากน้ำ ตำบลบ่อทอง รวม 345 หลังคาเรือน โดยมี พนักงานซีพีเอฟจิตอาสา ลงพื้นที่ส่งมอบอาหารในครั้งนี้

ส่วนที่จังหวัดสระแก้ว ซีพีเอฟ ลงพื้นที่ ส่งมอบเนื้อหมูและน้ำดื่ม เพื่อนำไปประกอบอาหารแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยชาวสระแก้ว ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภออรัญประเทศ และอำเภอโคกสูง โดยมี นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ นายอำเภอเมืองสระแก้ว รับมอบเนื้อหมู 300 กิโลกรัม และน้ำดื่ม 3,600 ขวด นายพงศ์พิเชษฐ์ พงษ์นาค รักษาการนายอำเภออรัญประเทศ รับมอบเนื้อหมู 100 กิโลกรัม และน้ำดื่ม 1,200 ขวด และ นายประพิศ ญาณปัญญา นายอำเภอโคกสูง รับมอบเนื้อหมู 100 กิโลกรัม และน้ำดื่ม 1,200 ขวด

ทั้งนี้ ดร.วันชัย ไพเราะ นายก อบต.โนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ได้กล่าวขอบคุณ ซีพีเอฟ ที่เห็นความสำคัญและให้การช่วยเหลือประชาชนที่เผชิญปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ติดชายเเดนประเทศกัมพูชา การเดินทางลำบากเพราะบางเส้นทางถูกตัดขาด การสนับสนุนอาหารในครั้งนี้ จะช่วยเป็นกำลังใจให้แก่ชาวบ้านได้ต่อสู้กับสถานการณ์น้ำท่วมให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

ก่อนหน้านี้ ซีพีเอฟ ได้ส่งมอบ น้ำดื่ม เนื้อหมูสด เนื้อไก่สด ไส้กรอก เนื้อไก่ปรุงสุก และไข่ไก่ เพื่อนำไปประกอบอาหารปรุงสุกถูกสุขอนามัยพร้อมรับประทาน แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยที่เดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ อำเภอปักธงชัย อำเภอโชคชัย และอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา