ซีพีเอฟ ยกระดับคุณภาพเนื้อสัตว์ ชูนวัตกรรม ‘โปรไบโอติก’ หนุนคนไทยสุขภาพดีบนมาตรฐานระดับโลก

ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหารบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟเดินหน้ายกระดับคุณภาพความปลอดภัยเนื้อสัตว์ ด้วยนวัตกรรมโปรไบโอติก (Probiotics) ช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดี แข็งแรง ปราศจากการใช้ฮอร์โมนและยาปฏิชีวนะ สร้างความมั่นใจผู้บริโภคว่าอาหารปลอดภัย ไร้สารตกค้าง

ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการผลิตและส่งออกอาหารติดอันดับต้นๆ ของโลก เป็นผู้ผลิตและส่งออกไก่เนื้อมากเป็นอันดับ 4 ของโลก ด้วยภาคการปศุสัตว์และผลิตอาหารจากของประเทศไทยมีพัฒนาการที่ก้าวหน้า ทันสมัย มีการกระบวนการผลิตมาตรฐานความปลอดภัยสูงมาก เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ สามารถส่งออกไปยังสหภาพยุโรปและญี่ปุ่น ซึ่งมีมาตรการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ที่เข้มงวด นับเป็นอีกความภาคภูมิใจร่วมกันของคนไทย

ในกระบวนการเลี้ยงสัตว์ของซีพีเอฟ มุ่งเน้นการไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ ให้ความสำคัญกับการเลี้ยงสัตว์ให้แข็งแรง ตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดี แข็งแรง การออกโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ที่ดี มีระบบการจัดการฟาร์มที่ดี สะอาด มีระบบป้องกันโรค ติดตั้งระบบอัตโนมัติในเรื่องการให้อาหาร การควบคุมอุณหภูมิและแสงสว่างในโรงเรือน เพื่อให้สัตว์อยู่สบาย จึงช่วยให้ลดโอกาสที่สัตว์จะป่วยน้อยลง รวมถึงพัฒนาอาหารสัตว์ที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยของสัตว์แต่ละชนิด นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังมีการนำเทคโนโลยีทันสมัย AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ เพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลจำนวนมหาศาล วิเคราะห์ข้อมูล ในระบบการดูแลสุขภาพของสัตว์ เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ฟังเสียงเพื่อเรียนรู้ให้สามารถตรวจจับสุขภาพของสุกรได้ ลดการใช้คนเข้าไปในโรงเรือน

นายประสิทธิ์ กล่าวต่อว่า การเลี้ยงสัตว์ให้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ และด้วยความมุ่งมั่นที่จะลดการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์ ซีพีเอฟจึงคิดค้นสูตรอาหารสัตว์ด้วยนวัตกรรมโปรไบโอติก ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ชนิดดีที่ทำให้ลำไส้สัตว์แข็งแรง ทั้งนี้ 70% ของระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์อยู่ที่ลำไส้ การทานโปรไบโอติกจึงช่วยเสริมภูมิให้ไก่แข็งแรงตามธรรมชาติ โดยร่วมมือกับสถาบันวิจัยระดับโลก คัดเลือกโปรไบโอติกจาก 125,000 สายพันธุ์ นำมาสู้กับเชื้อโรคกว่า 1,200 ชนิด ที่เก็บเชื้อมาจากฟาร์มทั่วประเทศ จนได้โปรไบโอติกแข็งแรงที่สุดเพียง 9 สายพันธุ์ เพื่อนำมาให้ไก่แข็งแรงตามวิถีธรรมชาติ สร้างภูมิคุ้มกันจากภายใน เมื่อไก่แข็งแรงตามธรรมชาติ ไม่ป่วย จึงไม่จำเป็นต้องใช้ยา

ทั้งนี้ CPF ได้พัฒนาสินค้าสดกลุ่ม หมู ไก่ และไข่ ภายใต้แบรนด์ “CP Selection” เป็นอีกหนึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทาง CPF ได้นำนวัตกรรมโปรไบโอติกมาใช้ในอาหารสัตว์เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้สินค้า ด้วยหลักการ Natural Prevention เป็นการเสริมภูมิคุ้มกันให้สัตว์แข็งแรงตามธรรมชาติ โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน NSF และ Probiotics Fed ว่าไม่ใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยงดู และไม่ใช้ฮอร์โมนเพื่อเร่งการเจริญเติบโต การันตีความมั่นใจในความสด ปลอดภัย มาตรฐานระดับโลก